ακολουθήστε μας:
Search Button

Οδηγός Εξυπηρέτησης> Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Δήμος με Πιστοποιητικό Ποιότητας

Ο Δήμος Λακατάμιας έχει πιστοποιηθεί και εφαρμόζει πλέον σε όλες τις Υπηρεσίες του (Τεχνική, Διοικητική, Οικονομική, Υγειονομική, Πρασίνου, Υδατοπρομήθειας και Πολιτιστική), Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015.

Έχοντας την ποιότητα σαν κινητήριο μοχλό ανάπτυξης και βελτίωσής του, ο Δήμος Λακατάμιας έχει σχεδιάσει και εφαρμόσει με επιτυχία Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας στις δραστηριότητές του.

Αφού το σύστημα αξιολογήθηκε από την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης έχει Πιστοποιηθεί με το Πιστοποιητικό ISO 9001:2015

Το ISO 9001:2015 είναι διεθνές πρότυπο το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για διαχείριση της ποιότητας και στοχεύει στην εγκαθίδρυση ενός αποτελεσματικού συστήματος οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας.

Απώτερη επιδίωξη του Δήμου είναι, μέσα από την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015, να επιτύχει βελτίωση της εσωτερικής του οργάνωσης, βελτίωση της απόδοσης και της παραγωγικότητας του προσωπικού του, καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών του, για όσον το δυνατό πληρέστερη και σε συνεχή βάση ικανοποίηση των αυξημένων απαιτήσεων των δημοτών του.

Διεύθυνση
1ης Απριλίου 11
2310 Λακατάμια
Τ.Θ. 12012, 2340 Λακατάμια

Tηλ:
22364000
Fax:22380688
email: municipality@lakatamia.org.cy

Ωράρια Λειτουργίας
  
Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών 
Εντός ωρών εργασίας:
22364100

Εκτός ωρών εργασίας:

Ομάδα Άμεσης Εξυπ. Δημοτών (ΟΑΕΔ):
99174644

Απώλειες Νερού:
99651383
Website Design and Development by eBOS Technologies WiseBOS CMS