ακολουθήστε μας:
Search Button

Δήμος> Συνεδρίες Επιτροπών και Δημοτικού Συμβουλίου> Συνεδρίες Συμβουλίου Προσφορών

 

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2019

 Συνεδρία Συμβουλίου Προσφορών αρ. 01/2019 - 15/01/2019
 Συνεδρία Συμβουλίου Προσφορών αρ. 02/2019 - 18/01/2019
 Συνεδρία Συμβουλίου Προσφορών αρ. 03/2019 - 11/02/2019
 Συνεδρία Συμβουλίου Προσφορών αρ. 04/2019 - 14/03/2019
 Συνεδρία Συμβουλίου Προσφορών αρ. 05/2019 - 05/04/2019
 Συνεδρία Συμβουλίου Προσφορών αρ. 06/2019 - 11/04/2019
 Συνεδρία Συμβουλίου Προσφορών αρ. 07/2019 - 18/04/2019
 Συνεδρία Συμβουλίου Προσφορών αρ. 08/2019 - 02/05/2019
 Συνεδρία Συμβουλίου Προσφορών αρ. 09/2019 - 09/05/2019 (ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ)
 Συνεδρία Συμβουλίου Προσφορών αρ. 10/2019 - 11/06/2019
 Συνεδρία Συμβουλίου Προσφορών αρ. 11/2019 - 14/06/2019
 Συνεδρία Συμβουλίου Προσφορών αρ. 12/2019 - 04/07/2019 
 Συνεδρία Συμβουλίου Προσφορών αρ. 13/2019 - 18/07/2019
 Συνεδρία Συμβουλίου Προσφορών αρ. 13/2019 - 18/07/2019 συμπληρωματική
 Συνεδρία Συμβουλίου Προσφορών αρ. 14/2019 - 12/09/2019
 Συνεδρία Συμβουλίου Προσφορών αρ. 15/2019 - 10/10/2019
 Συνεδρία Συμβουλίου Προσφορών αρ. 16/2019 - 17/10/2019 - δεν έγινε
 Συνεδρία Συμβουλίου Προσφορών αρ. 17/2019 - 14/11/2019
 Συνεδρία Συμβουλίου Προσφορών αρ. 18/2019 - 20/11/2019

Διεύθυνση
1ης Απριλίου 11
2310 Λακατάμια
Τ.Θ. 12012, 2340 Λακατάμια

Tηλ:
22364000
Fax:22380688
email: municipality@lakatamia.org.cy

Ωράρια Λειτουργίας

Εκτός ωρών εργασίας:
Ομάδα Άμεσης Εξυπ. Δημοτών (ΟΑΕΔ):
99174644

Απώλειες Νερού:
99651383
Website Design and Development by eBOS Technologies WiseBOS CMS