ακολουθήστε μας:
Search Button

Δήμος> Συνεδρίες Επιτροπών και Δημοτικού Συμβουλίου> Συνεδρίες Δημοτικού Συμβουλίου

Ημερήσιες Διατάξεις 2019

 

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2019

 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 1/2019 -  15/01/2019
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 2/2019 -  24/01/2019
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 3/2019 -  11/02/2019
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 4/2019 -  14/03/2019
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 5/2019 -  11/04/2019
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 6/2019 -  09/05/2019 (ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ)
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 7/2019 -  11/06/2019
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 7συνέχεια/2019 -  19/06/2019
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 8/2019 - 18/07/2019
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ.8/2019 - 18/07/2019 (συμπληρωματική)
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 9/2019 - 01/08/2019
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 10/2019 - 12/09/2019
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 11/2019 - 10/10/2019
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 12/2019 - 17/10/2019
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 13/2019 - 22/10/2019
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 14/2019 - 14/11/2019
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 15/2019 - 20/11/2019
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 16/2019 - 16/12/2019

 


 


Ημερήσιες Διατάξεις 2017


ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2017

Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 1/2017 -  13/01/2017           
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 2/2017 -  19/01/2017
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 3/2017 -  09/02/2017
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 4/2017 -  14/03/2017
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 4/2017 (συνέχεια) -  21/03/2017
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 5/2017 -  06/04/2017
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 6/2017 -  18/05/2017
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 6/2017 (συνέχεια προηγ. Η.Δ.) - 08/06/2017
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 6/2017 (συνέχεια 2) -  22/06/2017
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 6/2017 (συνέχεια 3) -  05/07/2017
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 7/2017 -  17/07/2017
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 7/2017 (συνέχεια) -  21/07/2017
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 7/2017 (συνέχεια 2) -  27/07/2017
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 8/2017 -  21/09/2017
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 9/2017 -  19/10/2017
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 10/2017 -  09/11/2017
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 11/2017 -  16/11/2017
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 12/2017 -  16/11/2017
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 13/2017 - 14/12/2017

 

 

 


Ημερήσιες Διατάξεις 2016


ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2016

Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 1/2016 -  21/01/2016           
Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 2/2016 -  25/02/2016
Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 3/2016 -  10/03/2016
Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 3/2016 - 17/03/2016 (συνέχεια της  

 συνεδρίας ΔΣ αρ. 3/2016 - 10/3/2016 με την ίδια Ημερήσια Διάταξη)
Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 4/2016 -  24/03/2016
Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 5/2016 -  31/03/2016 ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 6/2016 -  19/04/2016
Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 7/2016 -  25/04/2016
Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 8/2016 -  02/06/2016
Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 8/2016 (συνέχεια) -  07/06/2016
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 9/2016  -  18/07/2016 - ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ

 Έγινε με την ίδια Ημερήσια Διάταξη στις 21/7/2016
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 9/2016 (συνέχεια 2) -  26/07/2016
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 10/2016  -  03/10/2016
Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 10/2016 (συνέχεια) -  05/10/2016
Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 11/2016 -  20/10/2016
Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 12/2016  -  10/11/2016
Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 13/2016  -  29/12/2016


Ημερήσιες Διατάξεις 2015ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2015

  Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 1/2015 -  15/01/2015           
  Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 2/2015 -  12/02/2015
  Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 3/2015 -  26/03/2015
  Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 4/2015 -  23/04/2015 - ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ
  Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 4/2015 -  27/04/2015
  Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 5/2015 -  04/05/2015
Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 6/2015 -  09/06/2015  - ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ

  Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 6/2015 -  16/06/2015
  Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 7/2015 -  23/06/2015
  Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 7/2015 -  25/06/2015 (συνέχεια)
  Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 8/2015 -  21/09/2015
  Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 9/2015 -  24/09/2015
  Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 10/2015 -  27/10/2015
  Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 11/2015 -  19/11/2015
  Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 11/2015(συνέχεια) -  26/11/2015
  Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 12/2015 - 10/12/2015
  Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 13/2015 - 17/12/2015
  Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 14/2015 - 21/12/2015

 

Ημερήσιες Διατάξεις 2014ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2014

 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 1/2014- 22/01/2014

Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 2/2014 - 13/02/2014
Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 3/2014 - 13/03/2014
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 4/2014 - 20/03/2014
Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 5/2014- 02/06/2014
Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 6/2014- 10/06/2014
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 7/2014 - δεν έγινε
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 8/2014 - 10/07/2014
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 8/2014 (συνέχεια) - 14/07/2014
Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 9/2014- 22/07/2014
Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 10/2014- 25/09/2014
Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 11/2014- 02/10/2014
Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 12/2014- 09/10/2014
Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 13/2014- 23/10/2014
Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 14/2014- 20/11/2014 - δεν έγινε
Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 14/2014- 26/11/2014
Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 15/2014- 04/12/2014-έγινε στις 09/12/2014

 

 

Ημερήσιες Διατάξεις 2013


ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2013

 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 1/2013 -16/01/2013

 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 2/2013 - 28/02/2013

 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 3/2013 - 14/03/2013 (ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ)

 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 4/2013 - 21/03/2013 (ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ)

 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 5/2013 - 18/04/2013 

 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 5 (συνέχεια)/2013 - 23/04/2013 

 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 6/2013 - 25/04/2013

 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 7/2013 - 16/05/2013
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 8/2013- 01/07/2013
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίουαρ. 9/2013 - 17/07/2013
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 10/2013 - 12/09/2013
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 11/2013 - 18/09/2013
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 12/2013 - 26/09/2013
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 13/2013 - 29/10/2013
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 14/2013 - 14/11/2013(ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ)
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 15/2013- 27/11/2013
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 15/2013 (συνέχεια)- 11/12/2013

 


Ημερήσιες Διατάξεις 2012ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2012

 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 1/2012  - 10/01/2012   (ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ)

 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 2/2012  - 12/01/2012 

 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 3/2012  - 17/01/2012

 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 4/2012  - 09/02/2012

 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 5/2012  -  08/03/2012 

 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 6/2012  -  05/04/2012 

 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 7/2012  -  19/04/2012

 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 8/2012  -  26/04/2012

 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 9/2012  -  10/05/2012

 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 10/2012 - 24/05/2012

 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 11/2012 - 26/06/2012

 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 12/2012 - 03/07/2012 

 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 13/2012 - 17/07/2012 (ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ) 

 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 14/2012 - 18/10/2012

 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 14/2012 (συνέχεια) - 24/10/2012

 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 15/2012 - 25/10/2012  (ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ)

 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 16/2012 - 01/11/2012 

 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 17/2012 - 15/11/2012 

 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 18/2012 - 13/12/2012 


Website Design and Development by eBOS Technologies WiseBOS CMS