ακολουθήστε μας:
Search Button

Λακατάμια> Πολιτικές Δήμου

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΥ

O Δήμος Λακατάμιας ως η εγγύτερη προς το δημότη αρχή στρέφει την προσοχή του στην ανάπτυξη πολιτικών που επηρεάζουν τους πολίτες και ανταποκρίνονται στα σύγχρονα σύνθετα κοινωνικά ζητήματα που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής στα αστικά κέντρα.

Η Λακατάμια είναι μια ραγδαία εξελισσόμενη περιοχή. Εκατοντάδες νέα ζευγάρια επιλέγουν τα δικά μας δημοτικά όρια για μόνιμη κατοικία τους. Η πολεοδομική ανάπτυξη και η δημιουργία οδικού δικτύου και υποδομών είναι η μία όψη. Η άλλη είναι η διαμόρφωση χώρων κοινωνικής συνεύρεσης, με συγκεκριμένες δράσεις που ενδυναμώνουν τον κοινωνικό ιστό, την επικοινωνία και την αλληλεγγύη των δημοτών. Ταυτόχρονα χρειάζεται η οικοδομική ανάπτυξη να συνδυάζεται με περιβαλλοντικά έργα και πάρκα που να αντισταθμίζουν το μπετόν με ισορροπία απέναντι τη φύση.

Διεύθυνση
1ης Απριλίου 11
2310 Λακατάμια
Τ.Θ. 12012, 2340 Λακατάμια

Tηλ:
22364000
Fax:22380688
email: municipality@lakatamia.org.cy

Ωράρια Λειτουργίας
  
Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών 
Εντός ωρών εργασίας:
22364100

Εκτός ωρών εργασίας:

Ομάδα Άμεσης Εξυπ. Δημοτών (ΟΑΕΔ):
99174644

Απώλειες Νερού:
99651383
WiseBos Design and Development