ακολουθήστε μας:
Search Button

Λακατάμια> Πολιτικές Δήμου> Περιβάλλον-Πάρκα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΑΡΚΑ

Η Λακατάμια έχει 830 χώρους πρασίνου με συνολική έκταση 700000 τ.μ. με συνέπεια να έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ, το σχεδιασμό ισορροπημένης ανάπτυξης με έμφαση στο περιβάλλον. Η οικοδομική ανάπτυξη δημιουργεί επιτακτικά την ανάγκη να αποκτήσει η πόλη νέο περιβαλλοντικό πρόσωπο. Οι παλαιοί κάμποι μετατράπηκαν σε ολοκληρωμένες συνοικίες. Όσο αυξάνεται ο πληθυσμός της πόλης μας τόσο περισσότερο παρουσιάζεται η ανάγκη για περιβαλλοντική πρόνοια και ανάπτυξη, σαν αντιστάθμισμα στην επέκταση της αστικοποίησης του περιβάλλοντος.

Η προμετωπίδα των πάρκων στο Δήμο είναι το Γραμμικό Πάρκο του Πεδιαίου Ποταμού. Η δημιουργία του πεζόδρομου και του ποδηλατοδρόμου και η πλούσια φύτευση κατά μήκος της κοίτης του Πεδιαίου ποταμού προσδίδει ιδιαίτερο χαρακτήρα στην πόλη. Σ’ αυτή τη μεγάλη οικολογική ζώνη ο Δήμος σχεδιάζει νέα έργα που θα ενισχύσουν ποιοτικά τους χώρους πρασίνου, με τρόπο ώστε να αποτελούν συνάμα και χώρους κοινωνικής αναψυχής .

Σημαντική θέση ανάμεσα στα πάρκα κατέχει και το πάρκο του Αγ. Γεωργίου στο οποίο υπάρχει το Δημοτικό Αμφιθέατρο, παιδότοπος και καφεστιατόριο. 

Στο Δήμο μας υπάρχουν επίσης 11 μικρά πάρκα, στα οποία υπάρχουν εγκατεστημένοι παιδότοποι:

1. Πάρκο Αχαιών ( οδός Αλ. Παναγούλη – Αρχάγγελος )

2. Πάρκο Δώρου Λοίζου ( οδός Ανδρομέδας – Ανθούπολη )

3. Πάρκο Παύλου Ιησού ( οδός Μήλου – Ανθούπολη )

4. Πάρκο Ερυθραίας ( οδός Ερυθραίας – Κ. Λακατάμια )

5. Πάρκο Προποντίδος ( οδός Προποντίδος – Κ. Λακατάμια )

6. Πάρκο Τιτάνων ( οδός Τιτάνων – Κ. Λακατάμια )

7. Πάρκο Αγ. Μάμα ( οδός Λήδρας – Οικισμός Αγ. Μάμα )

8. Πάρκο Αρχ. Μιχαηλ ( οδός Κυθρέας – Οικισμός Αρχ. Μιχαήλ )

9. Πάρκο Τσερίου ( οδός Τσερίου – Π. Λακατάμια )

10. Πάρκο Αλιάκμωνος ( οδός Αλιάκμωνος – Π. Λακατάμια )

11. Πάρκο Κύπρου Κυπριανίδη ( οδός Κύπρου Κυπριανίδη – Π. Λακατάμια )

Οι παιδότοποι που βρίσκονται στα πάρκα του Δήμου έχουν ελεγχθεί για ασφάλεια τόσο των χώρων όσο και των παιχνιδιών από κατάλληλα διαπιστευμένο φορέα. Σε τακτά περιοδικά χρονικά διαστήματα γίνεται έλεγχος της ασφάλειας τους από τον Δήμο.

Επιπλέον στο Δήμο υπάρχουν εκατοντάδες χώροι πρασίνου οι οποίοι έχουν φυτευτεί και συντηρούνται ετησίως. Εντούτοις το πρόβλημα της έλλειψης νερού άρδευσης έχει ως συνέπεια αρκετοί χώροι πρασίνου να εξακολουθούν να είναι αναξιοποίητοι. Ο Δήμος προσπαθεί με διάφορες μεθόδους να επιλύσει το πρόβλημα. Στα πλαίσια της προσπάθειας του Δήμου, για αύξηση του συντελεστή πρασίνου ανά κάτοικο από 1,4 τ.μ. σε 8 τ.μ. σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα αλλά και του Σχεδίου Δράσης για την επίτευξη του στόχου 20:20:20 καταβάλλει επίμονη προσπάθεια για φύτευση κάθε διαθέσιμου χώρου πρασίνου.

Επιπροσθέτως ιδιαίτερη σημασία δίνεται στους χώρους πρασίνου των οδικών αρτηριών. Καταβάλλεται επίπονη προσπάθεια για την φύτευση όλων των χώρων πρασίνου των δρόμων ούτως ώστε να μειωθεί η οπτική ακαλαισθησία που προκαλείται από την ασφαλτόστρωση αλλά επίσης να αποφευχθεί κατά το καλύτερο δυνατό το φαινόμενο της θερμικής νησίδας.

Τελικώς ο Δήμος καταβάλλει συνεχή προσπάθεια, μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του που συνεχώς στενεύουν, των μέσων και του προσωπικού που διαθέτει, για τη συντήρηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων Πάρκων και Χώρων Πρασίνου.

 

Διεύθυνση
1ης Απριλίου 11
2310 Λακατάμια
Τ.Θ. 12012, 2340 Λακατάμια

Tηλ:
22364000
Fax:22380688
email: municipality@lakatamia.org.cy

Ωράρια Λειτουργίας
  
Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών 
Εντός ωρών εργασίας:
22364100

Εκτός ωρών εργασίας:

Ομάδα Άμεσης Εξυπ. Δημοτών (ΟΑΕΔ):
99174644

Απώλειες Νερού:
99651383
WiseBos Design and Development