ακολουθήστε μας:
Search Button

Οδηγός Εξυπηρέτησης> Καθαριότητα & Υγιεινή

Η καθαριότητα και η υγιεινή του περιβάλλοντος συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής αλλά και στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, γι’ αυτό  και αποτελούν προτεραιότητα στις δραστηριότητες του Δήμου Λακατάμιας. 

Πέρα από τη γενική καθαριότητα της πόλης και την προστασία της υγιεινής του περιβάλλοντος ο Κλάδος Καθαριότητας & Υγιεινής της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, έχει αναλυτικά τις ακόλουθες κύριες αρμοδιότητες, οι οποίες απορρέουν από τη Νομοθεσία και τους Δημοτικούς Κανονισμούς:

Περισυλλογή σκυβάλων από νοικοκυριά και εμπορικά υποστατικά.
Οδοκαθαρισμός και καθαρισμός δημόσιων ανοικτών κοινόχρηστων χώρων.
Εντοπισμός, διερεύνηση και διαχείριση δημόσιων οχληριών.
Εντοπισμός και απομάκρυνση εγκαταλειμμένων οχημάτων και αντικειμένων.
Καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε δημόσιους χώρους.
Έλεγχο της εκτροφής ή διατήρησης ζώων και πτηνών.
Έλεγχο διατήρησης σκύλων.
Έλεγχος Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών, κομμωτηρίων, κουρείων και γυμναστηρίων.
•  Συνεργασίες με συλλογικά συστήματα, εταιρείες και αρμόδιους φορείς για τη διαχείριση ρευμάτων αποβλήτων:

 

- Απόρριψη κλαδευμάτων (ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ σε ανοικτούς χώρους και πεζοδρόμια)

Η απόρριψη κλαδευμάτων μπορεί να γίνει με 2 τρόπους

1. Μεταφορά στο Πράσινο Σημείο από τους δημότες.

2. Πρόγραμμα ΠοΠ 

 

Ενημερώνονται επίσης οι δημότες, ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΩΣ, η απόρριψη μπάζων και άλλων οικοδομικών υλικών μετά από οικοδομικές εργασίες.  Είναι υποχρέωση του κάθε δημότη, να τοποθετεί για απομάκρυνση, τα απόβλητα που προέρχονται από τις πιο πάνω εργασίες, σε μεταλλικά κιβώτια απορριμμάτων (Skip), τα οποία παρέχονται από ιδιωτικές υπηρεσίες καθαριότητας.


- Ανακυκλώσιμα Υλικά (γυαλί, αλουμίνιο, χαρτί, πλαστικό):
(Green dot Cyprus)
Η συλλογή του Χαρτιού και του PMD γίνεται από την Εταιρεία Green Dot από σπίτι σε σπίτι κάθε Πέμπτη βράδυ, μαζεύοντας μπροστά από το σπίτι σας, τα ειδικά σακούλια ανακύκλωσης. (Για τις συσκευασίες που ανήκουν στην κατηγορία του PMD το ειδικό διάφανο σακούλι του PMD και για το χαρτί, τις ειδικές καφέ σακούλες. Το χαρτί μπορεί επίσης να τοποθετηθεί σε χάρτινο κιβώτιο ή να δεθεί σε δέμα).

Η κατηγορία του γυαλιού συλλέγεται χωριστά από τα άλλα υλικά και είναι η μόνη που δεν συλλέγεται από σπίτι σε σπίτι. Η συλλογή του γυαλιού γίνεται σε ειδικούς κάδους τύπου καμπάνας οι οποίοι υπάρχουν τοποθετημένοι σε διάφορα σημεία του Δήμου. (Σημεία)

- Ρουχισμό και Υπόδηση: 
(Ανάκυκλος Περιβαλλοντική)
Η συλλογή γίνεται στους διάφορους κάδους που βρίσκονται τοποθετημένοι σε διάφορα σημεία του Δήμου. (Σημεία)

- Μπαταρίες:  
(ΑΦΗΣ Κύπρου Λτδ)
Ειδικός κάδος ανακύκλωσης μπαταριών υπάρχει τοποθετημένος στην είσοδο του Δημαρχείου Λακατάμιας.

- Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές:
(WEEE Electrocyclosis Cyprus ltd)
Στο Πράσινο Σημείο του Δήμου υπάρχει τοποθετημένο ειδικό container για τοποθέτηση των πιο πάνω συσκευών.
 


Διεύθυνση
1ης Απριλίου 11
2310 Λακατάμια
Τ.Θ. 12012, 2340 Λακατάμια

Tηλ:
22364000
Fax:22380688
email: municipality@lakatamia.org.cy

Ωράρια Λειτουργίας
  
Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών 
Εντός ωρών εργασίας:
22364100

Εκτός ωρών εργασίας:

Ομάδα Άμεσης Εξυπ. Δημοτών (ΟΑΕΔ):
99174644

Απώλειες Νερού:
99651383
Website Design and Development by eBOS Technologies WiseBOS CMS