ακολουθήστε μας:
Search Button

Οδηγός Εξυπηρέτησης> Υδατοπρομήθεια

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΝΕΡΟ 
ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΡΟΠΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ


Ο Δήμος Λακατάμιας αριθμεί σήμερα περί τους 45.000 κατοίκους. Έχει εγκατεστημένους 14.500 υδρομετρητές. Σε όλη την επικράτεια του Δήμου παρατηρείται τα τελευταία 10 χρονιά ανοδική πορεία ανέγερσης νέων οικοδομών με αποτέλεσμα η υπηρεσία του Δήμου να εξετάζει 150 νέες αιτήσεις εγκατάστασης υδρομετρητών, ετησίως. Ο Δήμος Λακατάμιας υδρεύει όλες τις περιοχές της επικράτειας του εκτός από την περιοχή Αρχαγγέλου (οικ. Μαγγλή) που υδρεύεται από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας.

Ο Δήμος Λακατάμιας για επαρκή κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των Δημοτών του χρειάζεται περίπου 6,500 κ.μ. νερού (ημερησίως). Κύριος προμηθευτής των ποσοτήτων νερού είναι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

Αποθήκευση νερού:

Ο Δήμος Λακατάμιας έχει τις εξής ιδιόκτητες υδατοδεξαμενές:


Χωρητικότητα

Υψόμετρο

Υδατοδεξαμενή Γλυφού

5000 κ.μ.

271.18 m

Υδατοδεξαμενή Μαντά – Ανθούπολη

2000 κ.μ.

283 m

Υδατοδεξαμενή υπερ. Δρόμου Λ/σιας - Παλαιχωρίου

500 κ.μ.

266 m


7500 κ.μ.Το νερό διοχετεύεται στους καταναλωτές με τη μέθοδο της βαρύτητας. Όλες οι περιοχές του Δήμου υδρεύονται σε ικανοποιητικό βαθμό και δεν χρειάζεται σε καμία περίπτωση άντληση.

Έλεγχος ποιότητας νερού:

Ο Δήμος Λακατάμιας δίνει μεγάλη σημασία στην ποιότητα του νερού που παρέχει στους δημότες του.

Ο έλεγχος του πόσιμου νερού γίνεται από την Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Περί της Ποιότητας του Νερού για Ανθρώπινη Κατανάλωση (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμου του 2001.

Εκτός από την προληπτική χλωρίωση που γίνεται, διενεργούνται τακτικές μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις με σκοπό να ελέγχεται η ποιότητα του νερού και να εξασφαλίζεται ότι το παρεχόμενο στους δημότες νερό είναι άριστης ποιότητας.

 Διαχείριση Δικτύου:

Ο Δήμος Λακατάμιας διαθέτει τηλεμετρικό σύστημα αυτόματης πληροφόρησης και για τις τρεις υδατοδεξαμενές,  γνωστοποιώντας τα πιο κάτω αποτελέσματα στα γραφεία της υπηρεσίας σε όλο το 24ωρo :

• Την στάθμη των υδατοδεξαμενών. (LEVEL)
• Την καταγραφή κατανάλωσης σε ανεξάρτητες περιοχές.

Για ακόμα καλύτερο και πιο αποτελεσματικό έλεγχο το 2012 η υπηρεσία υδατοπρομήθειας έχει προχωρήσει στην εγκατάσταση έξι καταγραφικών σε κρίσιμα σημεία του δικτύου.

Επιπρόσθετα η Υπηρεσία Υδατοπρομήθειας του Δήμου εξασφάλισε σειρά μηχανισμών για επισήμανση των υπογείων αφανών διαρροών στο δίκτυο. (AQUA LOGS, PERMALOGS, CORRELATOR κλπ).

Η απώλεια στο δίκτυο ύδρευσης (ακοστολόγητο νερό) μέχρι το 2008 κυμαινόταν από 19-22% και ο στόχος ήταν η περεταίρω μείωση του πιο πάνω ποσοστού.  Το 2009 όμως λόγο της μεγάλης λειψυδρίας και  της επιβεβλημένη ανάγκης των συνεχόμενων διακοπών στην παροχή νερού προς τους καταναλωτές η καταπόνηση του δικτύου ύδρευσης ήταν τεράστια με αποτέλεσμα το ποσοστό της απώλειας να εκτοξευθεί στο 30 – 32%.

Μετά την ομαλοποίηση της παροχής νερού το ποσοστό της απώλειας στο δίκτυο άρχισε να μειώνεται σταδιακά και σήμερα να κυμαίνεται γύρω στο 35%.

Στόχος της Υπηρεσίας Υδατοπρομήθειας είναι μέσα στα επόμενα χρόνια το ποσοστό απώλειας στο δίκτυο πέσει κάτω από το 20%   

Τρόποι αποπληρωμής λογαριασμών υδατοπρομήθειας:

Η εξόφληση του λογαριασμού, γίνεται μέχρι την τελευταία μέρα που αναγράφεται στο μπροστινό μέρος της ειδοποίησης ως ακολούθως:
α. στα γραφεία του Δήμου κατά τις ώρες λειτουργίας του Δημοτικού Ταμείου (Δευτέρα-Παρασκευή, 7:45πμ-13:30μμ)
β. στα υποκαταστήματα όλων των Συνεργατικών Ιδρυμάτων και των Τραπεζών Κύπρου και Ελληνικής.
γ. από το διαδίκτυο μέσω των JCCSmart, 1bank & ebank (Τράπεζα Κύπρου), Hellenic Net Banking και COOP iBanking.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας εξόφλησης, το οφειλόμενο ποσό για την τρέχουσα περίοδο υπόκειται σε επιπρόσθετη επιβάρυνση, το ύψος της οποίας καθορίζεται σύμφωνα με τον περί Δήμων Νόμο (Ν111/1985 - αρ. 134).  Το ποσό που θα πρέπει να πληρωθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας, αναγράφεται στο μπροστινό μέρος της ειδοποίησης.  Οι εκπρόθεσμοι λογαριασμοί Υδατοπρομήθειας εξοφλούνται ΜΟΝΟ από το διαδίκτυο μέσω της JCCSmart (μέχρι και 1 εβδομάδα μετά τη λήξη) και στα Γραφεία του Δήμου, οποιαδήποτε στιγμή κατά τις ώρες λειτουργίας του Δημοτικού Ταμείου. Περαιτέρω καθυστέρηση στην αποπληρωμή του λογαριασμού, θα οδηγήσει στην αποκοπή της υδατοπρομήθειας χωρίς άλλη ειδοποίηση και για την επανασύνδεση της, ο καταναλωτής επιβαρύνεται με επιπρόσθετα έξοδα (€20) σύμφωνα με τους κανονισμούς Υδατοπρομήθειας που έχει θεσπίσει ο Δήμος Λακατάμιας (Κ.Δ.Π. 344/2001).

Τραπεζικές ή ταχυδρομικές επιταγές να εκδίδονται στο όνομα του "Δήμου Λακατάμιας", να είναι διγραμμισμένες και να αποστέλλονται έγκαιρα μαζί με την ειδοποίηση.

Ενταχτείτε στο σύστημα αυτόματης εξόφλησης λογαριασμών, με εντολή άμεσης χρέωσης EXΠΕ (SEPA) προς το Δήμο και απαλλαγείτε από περιττά έξοδα και ταλαιπωρίες.  Σε μια τέτοια περίπτωση ο λογαριασμός σας θα σας αποστέλλεται απλώς για ενημέρωση.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 16 των πιο πάνω κανονισμών «Οποιονδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να γίνει καταναλωτής του Δήμου και θα μεταβιβάσει στο όνομα του υποστατικό που υδρεύεται από το Δήμο, θα πρέπει να ειδοποιεί τη Δημοτική Υπηρεσία πριν τη μεταβίβαση, για διακανονισμό οποιασδήποτε οφειλής του προσώπου που μεταβιβάζει το υποστατικό. Μετά το διακανονισμό οποιασδήποτε οφειλής ο νέος καταναλωτής θα πρέπει να προσκομίσει στο Δήμο αποδεικτικά στοιχεία για την ιδιοκτησία του πάνω στο εν λόγω υποστατικό και να υπογράψει τα σχετικά για την μεταβίβαση υδροδότησης του υποστατικού στο όνομα του, πληρώνοντας δικαίωμα €8,55. Αν παραλείψει να συμμορφωθεί με τις πιο πάνω πρόνοιες κάθε νέος καταναλωτής, τότε πρέπει να ξοφλήσει οιανδήποτε καθυστερημένη οφειλή προς το Δήμο αν επιθυμεί να συνεχίσει να προμηθεύεται νερό από το Δήμο.

Σημ. Στους λογαριασμούς Υδατοπρομήθειας συμπεριλαμβάνεται και το τέλος χρήσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λευκωσίας, το οποίο εισπράττει ο Δήμος εκ μέρους του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας (ΣΑΛ).

Απώλειες Νερού:

Σε περίπτωση απώλειας νερού παρακαλούμε να επικοινωνείτε στα πιο κάτω τηλέφωνα :

· Σε εργάσιμες ώρες: 22364044, 99651383
· Σε μη εργάσιμες ώρες: 99651383

Εγκατάσταση Νέου Υδρομετρητή:

Κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να εγκαταστήσει υδρομετρητή σε οικόπεδο ή σε τεμάχιο γης, στην περιοχή ύδρευσης του Δήμου πρέπει να συμπληρώσει ειδικό έντυπο. Το έντυπο αυτό πρέπει να συνοδεύεται από :

1. Άδεια οικοδομής που εκδόθηκε από το Δήμο Λακατάμιας
2. Τοπογραφικό σχέδιο
3. Τίτλο ιδιοκτησίας (όταν ζητείται εγκατάσταση σε αγροτεμάχιο)

Ο χρόνος που απαιτείται για εγκατάσταση ενός υδρομετρητή σε κανονικό οικόπεδο κυμαίνεται από 3-10 εργάσιμες ημέρες.Σε περίπτωση που πρέπει να γίνει τομή σε δημόσιο δρόμο και επιπρόσθετη εκσκαφή ο καταναλωτής χρεώνεται με επιπλέον έξοδα.

Χρέωση όγκου οικοδομής:

Δικαιώματα €0,51 σέντ ανά κυβικό μέτρο επί του ολικού όγκου της οικοδομής που ανεγείρεται πάνω από 1600 κυβικά μέτρα.

Διαχωρισμοί Οικοπέδων:

Κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να διαχωρίσει γη σε οικόπεδα μέσα στην περιοχή του Δήμου Λακατάμιας έχει υποχρέωση να καταβάλει το απαιτούμενο ποσό στο Δήμο που αφορά το κόστος εγκατάστασης των αγωγών ύδρευσης από την Υπηρεσία του Δήμου βάση του σχεδίου ύδρευσης που ετοιμάζεται από την Υπηρεσία Υδατοπρομήθειας του Δήμου.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες σήμερα κανονισμούς του Δήμου κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να διαχωρίσει τη γη του σε οικιστικά οικόπεδα πρέπει να καταβάλλει στο Δήμο μαζί με την έκδοση της άδειας διαχωρισμού και τα πιο κάτω τέλη επιπρόσθετα προς οποιαδήποτε άλλα ποσά που ήθελαν πληρωθεί με οποιοδήποτε άλλο κανονισμό.

1. Μέχρι δύο οικόπεδα δικαίωμα €170,86 για κάθε οικόπεδο.
2. Από τρία μέχρι τέσσερα οικόπεδα δικαίωμα €512,58 για κάθε οικόπεδο.
3. Από πέντε μέχρι δέκα οικόπεδα δικαίωμα €854,30 για κάθε οικόπεδο.
4. Πέραν των δέκα οικοπέδων, δικαίωμα €1025,16 για κάθε οικόπεδο.
 

Νοείται ότι όταν η έκταση του οικιστικού οικοπέδου είναι πέραν των 800τ.μ. θα καταβάλλεται επιπλέον δικαίωμα €1,71 για κάθε επιπρόσθετο τ.μ.

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση ανάπτυξης και αξιοποίησης γης χωρίς να προηγηθεί διαχωρισμός της σε οικιστικά οικόπεδα, ο αριθμός των οικιστικών οικοπέδων για σκοπούς υπολογισμού των αναφερόμενων στην παρούσα υποπαράγραφο δικαιωμάτων, θα βρίσκεται και θα υπολογίζεται αφού διαιρεθεί η ολική έκταση της γης που θα αξιοποιηθεί διά 800τ.μ.

Τεχνικές Οδηγίες για εγκαταστάσεις υδρομετρητών:

Θέση υδρομετρητή:

Ο υδρομετρητής θα τοποθετείται από τον Δήμο στο πλησιέστερο σημείο της αυλής από τον κύριο αγωγό, σε σημείο που θα καθορίζεται από λειτουργό της υπηρεσίας υδατοπρομήθειας του Δήμου και ο καταναλωτής θα είναι υπεύθυνος για την προστασία, ασφάλεια και καθαριότητα όπως και την ελεύθερη πρόσβαση για καταγραφή των ενδείξεων .

Ντεπόζιτο νερού:

Κάθε καταναλωτής υποχρεούται να διαθέτει ντεπόζιτο νερού χωρητικότητας τουλάχιστον 1.5 κυβικού μέτρου και χωριστή κατευθείαν παροχή νερού από τον υδρομετρητή προς την κουζίνα ή το σημείο απ’ όπου προμηθεύεται πόσιμο νερό.

Εγκαταστάσεις υδρομετρητών σε πολυκατοικίες:

Η Υπηρεσία υδατοπρομήθειας του Δήμου προβαίνει στην εγκατάσταση ενισχυμένης παροχής από τον κεντρικό αγωγό προς την πολυκατοικία και σε πλησιέστερο σημείο της αυλής (ισόγειο) και εγκαθιστά ξεχωριστούς υδρομετρητές για την τροφοδότηση κάθε υποστατικού. Το ακριβές σημείο τόσο της ενισχυμένης παροχής όσο και το σημείο εγκατάστασης των υδρομετρητών στο ισόγειο θα συμφωνείται από λειτουργό της υπηρεσίας υδατοπρομήθειας του Δήμου και του ιδιοκτήτη της πολυκατοικίας.

Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων:

1. Ο καταναλωτής φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την καλή κατάσταση και συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων μετά τον υδρομετρητή. Επίσης έχει την ευθύνη για οποιανδήποτε υπερκατανάλωση καταγραφεί, είτε λόγω διαρροής στην εγκατάσταση μετά τον υδρομετρητή είτε για οποιουσδήποτε άλλους λόγους. Γα έγκαιρη πρόληψη, και αποφυγή σπατάλης νερού ο Δήμος συστήνει στους καταναλωτές να προβαίνουν σε τακτικό έλεγχο των υδραυλικών εγκαταστάσεων τους και τακτική παρακολούθηση της ένδειξης του υδρομετρητή τους.
2. Ο χώρος γύρω από τον υδρομετρητή θα πρέπει να διατηρείται καθαρός και να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση σε αυτόν για την ομαλή και ορθή λήψη των ενδείξεων, διαφορετικά ο Δήμος θα προβαίνει σε υποθετικό υπολογισμό της κατανάλωσης. Οι καταναλωτές που είναι κάτοχοι σκύλων, φέρουν αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια του προσωπικού καταγραφής, γι΄ αυτό και παρακαλούνται όπως τους έχουν μακριά από τον υδρομετρητή.
 

- Ο καταναλωτής πρέπει να συνδέσει τους υδρομετρητές κατ’ ευθεία με την κουζίνα κάθε υποστατικού και με προέκταση του σωλήνα να τροφοδοτεί το ξεχωριστό ντεπόζιτο νερού ενός κυβικού μέτρου που πρέπει να έχει για κάθε υποστατικό στην οροφή της πολυκατοικίας. Από τα ντεπόζιτα θα τοποθετούνται σωλήνες για σύνδεση τους με τα υποστατικά.
- Η ευθύνη για την συντήρηση της παροχής προς την πολυκατοικία μέχρι και τους υδρομετρητές θα βαρύνει τον Δήμο.
- Η ευθύνη για την συντήρηση της υπόλοιπης υδραυλικής εγκατάστασης θα βαρύνει τον ιδιοκτήτη.
- Ο καταναλωτής θα τοποθετεί μεταλλική πινακίδα σε κάθε υδρομετρητή στην οποία θα αναγράφεται με κτυπητούς αριθμούς (όχι με μπογιά) ο αριθμός του διαμερίσματος που τροφοδοτεί . Επίσης θα κατασκευάζει μεταλλικό κατάλληλο ερμάρι για προστασία των υδρομετρητών.

- Ο ιδιοκτήτης της πολυκατοικίας είναι υποχρεωμένος μέσα στο μεταλλικό ερμάρι φύλαξης των υδρομετρητών να κατασκευάσει MANIFOLD διανομής διαμέτρου 1 ½’’ ή 2’’ με σωλήνα τύπου γαλβάνιζε (class B). Η κάθε έξοδος που θα δέχεται τον υδρομετρητή να κατασκευάζεται με ταφ (πάσα) και όχι σύνδεση με ηλεκτροκόλληση.

- Για επιπρόσθετες πληροφορίες παρακαλώ να αποτείνεστε στην υπηρεσία υδατοπρομήθειας του Δήμου στα τηλέφωνα : 22364044, 22364069.

 

Διεύθυνση
1ης Απριλίου 11
2310 Λακατάμια
Τ.Θ. 12012, 2340 Λακατάμια

Tηλ:
22364000
Fax:22380688
email: municipality@lakatamia.org.cy

  
Ωράρια Λειτουργίας

Εκτός ωρών εργασίας:
Ομάδα Άμεσης Εξυπ. Δημοτών (ΟΑΕΔ):
99174644

Απώλειες Νερού:
99651383
Website Design and Development by eBOS Technologies WiseBOS CMS