Lakatamia Municipality

ακολουθήστε μας:

Ευρωπαική Ένωση

Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Μια νέα εποχή άρχισε για την Κύπρο την 1η Μαΐου 2004, όταν αυτή κατέστη επίσημα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)

Η πορεία της Κύπρου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) άρχισε από το 1972, όταν η Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε Συμφωνία Σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ). Οι σχέσεις αυτές εξελίχθηκαν σταδιακά. Παρά τις δύσκολες συνθήκες που δημιουργήθηκαν μετά την τουρκική εισβολή του 1974 και την κατοχή μεγάλου τμήματος της Kυπριακής επικράτειας, πράγμα που οδήγησε στην καθυστέρηση της υπογραφής της συμφωνίας για Τελωνειακή Ένωση με την ΕΟΚ, αυτή υπογράφτηκε τελικά το 1987.

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’80, οι δεσμοί της Κύπρου με την ΕΟΚ είχαν βασικά εμπορικό χαρακτήρα. Μετά την υποβολή αίτησης ένταξης, το 1990, η ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου αναβαθμίστηκε σταδιακά και τέθηκε σε σταθερές βάσεις, για να καταστεί σήμερα κυρίαρχη πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, ολόκληρης της πολιτικής ηγεσίας και του λαού στο σύνολο του. Ο στόχος της ένταξης συνιστούσε την πιο ελπιδοφόρα προοπτική για την κατοχύρωση ενός ειρηνικού μέλλοντος για το λαό της Κύπρου, μέσα σε συνθήκες ασφάλειας και ευημερίας.

Η πολιτική της ένταξης προωθήθηκε με μεθοδικά βήματα, στο πλαίσιο των ευρύτερων σχεδιασμών της ΕΕ για την επόμενη διεύρυνση. Η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ είναι μέρος των συνολικών επιδιώξεων της ΕΕ για ενίσχυση της μεσογειακής της διάστασης, και της εδραίωσης συνθηκών σταθερότητας, ασφάλειας και συνεργασίας στην περιοχή.

Ορισμένοι ιστορικοί σταθμοί στην εξέλιξη αυτής της πορείας είναι:

 1. Η Συμφωνία Σύνδεσης, το 1973
 2. Η Τελωνειακή Ένωση, το 1987
 3. Η υποβολή αίτησης ένταξης το 1990
 4. Η Γνωμοδότηση της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το 1993
 5. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Κέρκυρας, το 1994
 6. Η απόφαση της 6ης Μαρτίου 1995
 7. Η έναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξης, Μάρτιος 1998
 8. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ελσίνκι, Δεκέμβριος 1999
 9. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Κοπεγχάγης, Δεκέμβριος 2002
 10. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, με 507 ψήφους υπέρ, 29 εναντίον και 26 αποχές, 9 Απριλίου 2003.
 11. O Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Τάσσος Παπαδόπουλος υπογράφει , στις 16 Απριλίου 2003, στην Αθήνα, τη Συνθήκη Προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη Συνθήκη υπογράφουν και οι ηγέτες και των άλλων εννιά υπό ένταξη κρατών, δηλ. Τσεχίας, Εσθονίας, Ουγγαρίας, Λετονίας, Λιθουανίας, Μάλτας, Πολωνίας, Σλοβακίας και Σλοβενίας. Πρόκειται για την πέμπτη και μεγαλύτερη διεύρυνση στην ιστορία της ΕΕ. Η προηγούμενη έγινε το 1995 όταν εντάχθηκαν στην Κοινότητα η Αυστρία, η Σουηδία και η Φινλανδία.
 12. Την 1η Μαΐου 2004 η Κύπρος εντάχθηκε επίσημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Κύπρος είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής οικογένειας και παρά το μικρό της μέγεθος, καλείται να μετάσχει ισότιμα και ενεργά στη διαμόρφωση και διατύπωση των αρχών και της πολιτικής που θα διέπουν το μέλλον της διευρυμένης Ευρώπης. Καλείται να συμβάλει στη δημιουργία μιας νέας Ευρώπης που θα λειτουργεί μέσα σε συνθήκες ασφάλειας, ειρήνης, ισοτιμίας, προοπτικής και ανάπτυξης.

Άσκηση της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. από την Κυπριακή Δημοκρατία

Η Κυπριακή Δημοκρατία άσκησε με επιτυχία από την 1ην Ιουλίου 2012 μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου 2012 την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ ασκείται από το καθένα από τα 27 κράτη μέλη εκ περιτροπής για μια περίοδο έξι μηνών. Η παράδοση της προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ πραγματοποιείται από κάθε προεδρεύουσα χώρα στην επόμενη, την 1η Ιανουαρίου ή την 1η Ιουλίου κάθε έτους. Μετά την απόφαση του Συμβουλίου της 1ης Ιανουαρίου 2007, η σειρά των εκ περιτροπής προεδριών καθορίστηκε μέχρι το 2020. Η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ αποτελεί προνόμιο και υποχρέωση του κάθε κράτους μέλους της ΕΕ, που εισήχθη με τη Συνθήκη για την Εγκαθίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το 1957.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου που αναφέρεται στα κύρια αποτελέσματα της, η Κυπριακή Προεδρία, δεσμεύτηκε από την πρώτη μέρα να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εργαστεί Προς μια Καλύτερη Ευρώπη, πιο κοντά στους πολίτες της και στον κόσμο και για να προωθήσει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Στο πλαίσιο αυτό τέθηκαν τέσσερις προτεραιότητες:

(α) μια Ευρώπη, πιο αποτελεσματική και βιώσιμη,
(β) μια Ευρώπη, με πιο αποδοτική οικονομία, βασισμένη στην ανάπτυξη,
(γ) μια Ευρώπη, που να σημαίνει περισσότερα για τους πολίτες της, με αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή, και
(δ) η Ευρώπη στον κόσμο και πιο κοντά τους γείτονές της.

Λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνικοοικονομική κατάσταση στην ΕΕ, υπήρξε ευελιξία ως προς την αναπροσαρμογή των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας, ανάλογα με τις τρέχουσες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις. Πρωταρχικός στόχος ήταν η συνέχιση και η ενίσχυση της κοινής προσπάθειας για έξοδο από την οικονομική και κοινωνική κρίση και η επιστροφή στο δρόμο σταθερής και δυναμικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας στην ΕΕ, ενώ παράλληλα, η εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, σε συνδυασμό με τη δημοσιονομική εξυγίανση και σταθερότητα. Εφαλτήριο για όλες τις ενέργειες ήταν οι βασικές αξίες και αρχές της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στην αλληλεγγύη.

Ορόσημα της Προεδρίας αποτελούν η ιστορική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί του Ενιαίου Πακέτου Ευρεσιτεχνίας και η συμφωνία στο Συμβούλιο της ΕΕ επί του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού. Η Προεδρία κατέβαλε έντονες προσπάθειες ώστε να προχωρήσει τις διαπραγματεύσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, οδηγώντας το θέμα σε ένα επίπεδο ωριμότητας, προετοιμάζοντας το έδαφος για τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τους Αρχηγούς Κρατών και κυβερνήσεων να βρεθούν πιο κοντά σε συμφωνία. Περαιτέρω, σημαντική πρόοδος επιτεύχθηκε στο θέμα του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία. Ενεργώντας ως έντιμος διαμεσολαβητής, αξιοσημείωτο επίτευγμα της Προεδρίας ήταν η επίλυση της διοργανικής κρίσης που δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2012, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για το θέμα της διακυβέρνησης Σένγκεν. Με στόχο την εμβάθυνση της Εσωτερικής Αγοράς, η Κυπριακή Προεδρία πέτυχε ουσιαστική πρόοδο σε όλες τις εναπομείνασες δράσεις της Πράξης για την Ενιαία Αγορά Ι, ολοκληρώνοντας πέντε από αυτές. Η έγκαιρη συμφωνία επί του Προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2013, καθώς και των Διορθωτικών Προϋπολογισμών για το 2012, έχει ως αποτέλεσμα η Ένωση να έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει πολλά προγράμματα και δράσεις προς όφελος των πολιτών της από την αρχή του επόμενου έτους. Η έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας, καθώς και η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων επί της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και Σιγκαπούρης θα δώσει περαιτέρω ώθηση στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ.

Περισσότερα για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. στον ακόλουθο σύνδεσμο www.cy2012.eu