ακολουθήστε μας:
Search Button

Οδηγός Εξυπηρέτησης> Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 22364100

Στην προσπάθεια του ο Δήμος να ενδυναμώσει την επικοινωνία του με τους Δημότες και να βελτιώσει το επίπεδο εξυπηρέτησης που προσφέρει,  δημιούργησε το 2007 το Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών (ΓΕΔ).

Βασική αρμοδιότητά του ΓΕΔ είναι η καταγραφή και άμεση προώθηση παραπόνων/καταγγελιών/αιτημάτων στις Αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου για εξέταση και διευθέτηση.

Οποιαδήποτε παράπονα, εισηγήσεις, αιτήματα, λαμβάνονται από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών καταχωρούνται σε ειδικό λογισμικό πρόγραμμα και ταξινομούνται ανά υπηρεσία. Η αρμόδια υπηρεσία ενημερώνεται γραπτώς από το ΓΕΔ σχετικά με το παράπονο, εισήγηση ή αίτημα και αναλαμβάνει την εξέταση και επίλυσή του. Η αρμόδια υπηρεσία αναλαμβάνει να ενημερώσει το ΓΕΔ αναφορικά με τη δράση που λήφθηκε για την επίλυση του θέματος σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η ίδια η υπηρεσία ή το ΓΕΔ ενημερώνουν σχετικά, όπου χρειάζεται, τον  παραπονούμενο/αιτητή  για τα αποτελέσματα της δράσης αυτής.

Τα τυχόν επείγοντα περιστατικά ανατίθενται για άμεσο χειρισμό ή/και επίλυση απ’ ευθείας στην Ομάδα Άμεσης Εξυπηρέτησης Δημοτών (Ο.Α.Ε.Δ.).

Στο πλαίσιο αυτής του της αρμοδιότητάς το ΓΕΔ:

- Παρέχει την δυνατότητα στο Δημότη Λακατάμιας να απευθύνεται και να εκφράζει το παράπονο ή το αίτημά του και να διεκδικεί το δικαίωμα της εξυπηρέτησης.
- Δέχεται το κοινό και το καθοδηγεί για ζητήματα που το αφορούν και το ενημερώνει πάνω σε θέματα διαδικασιών.
- Συντονίζει και παρακολουθεί την εξέλιξη επίλυσης προβλημάτων ή παραπόνων από το αρχικό στάδιο υποβολής τους μέχρι την έκβαση του τελικού αποτελέσματος.

O σχεδιασμός και η λειτουργία του Γραφείου στηρίζεται στις Πρόνοιες το Πρότυπου ISO 9001. Ο Δήμος μας είναι πιστοποιημένος με το πρότυπο ISO 9001:2008 που έχει ως απώτερο στόχο τη συνεχή βελτίωση του Δήμου σε ότι αφορά τη διασφάλιση ποιότητας στην οργάνωση και παροχή Υπηρεσιών και γενικά την εξυπηρέτηση του πολίτη. Το πρότυπο επιθεωρείται πάνω σε τακτική βάση από τον Πιστοποιούντα Οργανισμό.
Η επικοινωνία με το ΓΕΔ μπορεί να γίνεται με τους πιο κάτω τρόπους κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες:

- Τηλεφωνικώς (22364100)
- Με κατ΄ιδίαν επίσκεψη στα γραφεία του Δήμου (1ης Απριλίου 11, Λακατάμια)
- Μέσω ταχυδρομείου (Τ.Θ. 12012, 2340 Λακατάμια)
- Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (parapona@lakatamia.org.cy)
- Μέσω τηλεομοιότυπου (22380688)
- Μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου (www.lakatamia.org.cy – «Απόψεις / Εισηγήσεις / Παράπονα»)

Για άμεση επίλυση έκτακτων / επειγόντων περιστατικών εκτός ωρών εργασίας λειτουργεί η ΟΜΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ (ΟΑΕΔ)99174644

 


Διεύθυνση
1ης Απριλίου 11
2310 Λακατάμια
Τ.Θ. 12012, 2340 Λακατάμια

Tηλ:
22364000
Fax:22380688
email: municipality@lakatamia.org.cy

Ωράρια Λειτουργίας
  
Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών 
Εντός ωρών εργασίας:
22364100

Εκτός ωρών εργασίας:

Ομάδα Άμεσης Εξυπ. Δημοτών (ΟΑΕΔ):
99174644

Απώλειες Νερού:
99651383
Website Design and Development by eBOS Technologies WiseBOS CMS