ακολουθήστε μας:
Search Button

Οδηγός Εξυπηρέτησης> Εξόφληση λογαριασμών

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Οι λογαριασμοί σας πρέπει να εξοφλούνται μέχρι την τελευταία ημερομηνία πληρωμής που αναγράφεται στο λογαριασμό.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

Στο διαδίκτυο μέσω της JCC Smart  , της 1Bank της Τράπεζας Κύπρου, της Hellenic Net Banking (της Ελληνικής Τράπεζας) και της COOP iBanking (των Συνεργατικών Ιδρυμάτων).

Στο Δημοτικό Ταμείο (στα γραφεία του Δήμου, στις ώρες που λειτουργίας του όπως φαίνονται πιο κάτω).

Στα ταμεία των Εμπορικών Τραπεζών (Κύπρου, Ελληνικής)  και σε όλα τα Συνεργατικά Ιδρύματα.

Οι καταναλωτές Υδατοπρομήθειας ΜΟΝΟ, μπορούν επίσης να ενταχθούν στο σύστημα αυτόματης εξόφλησης λογαριασμών,  με εντολή Άμεσης Χρέωσης EXΠΕ (SEPA)προς το Δήμο και να απαλλαγούν από περιττά έξοδα και ταλαιπωρίες.  Σε μια τέτοια περίπτωση, ο λογαριασμός τους θα τους αποστέλλεται απλώς για ενημέρωση.

Μετά την λήξη της προθεσμίας πληρωμής οι λογαριασμοί εξοφλούνται μόνο στο Δημοτικό Ταμείο (στα γραφεία του Δήμου), και μέσω της JCC.

Επιταγές να εκδίδονται στο όνομα του Δήμου Λακατάμιας και να είναι διγραμμισμένες.

Ο δημότης που για οποιοδήποτε λόγο, φεύγει από την περιοχή του Δήμου, παρακαλείται όπως εξοφλά στο Δημοτικό Ταμείο, οποιαδήποτε οφειλόμενα ποσά πιθανό να έχει, για αποκομιδή σκυβάλων, Επαγγελματικό Φόρο, Άδεια Λειτουργίας, Υδατοπρομήθεια, κλπ και να ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, για διόρθωση των φορολογικών της καταλόγων.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ:
Δευτέρα - Παρασκευή:  από τις 7.45π.μ. - 1.30μ.μ.

 

Διεύθυνση
1ης Απριλίου 11
2310 Λακατάμια
Τ.Θ. 12012, 2340 Λακατάμια

Tηλ:
22364000
Fax:22380688
email: municipality@lakatamia.org.cy

Ωράρια Λειτουργίας
  
Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών 
Εντός ωρών εργασίας:
22364100

Εκτός ωρών εργασίας:

Ομάδα Άμεσης Εξυπ. Δημοτών (ΟΑΕΔ):
99174644

Απώλειες Νερού:
99651383
Website Design and Development by eBOS Technologies WiseBOS CMS