Lakatamia Municipality

ακολουθήστε μας:

Πολιτισμός

Δημοτική Βιβλιοθήκη

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί σε διαμέρισμα του προσφυγικού συνοικισμού Αγίας Παρασκευής που παραχωρήθηκε και διαμορφώθηκε γι’ αυτό το σκοπό. Λειτουργούσε όμως σε μερική βάση (μερικά απογεύματα) και με μακρές διακοπές λόγω μη ύπαρξης μόνιμου βιβλιοθηκάριου με πλήρη απασχόληση.

Η ουσιαστική λειτουργία της Βιβλιοθήκης άρχισε το Μάρτιο του 2000 στον ίδιο χώρο και με πλήρες ωράριο, με την πρόσληψη μόνιμης υπευθύνου και την υποστήριξη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Η ανάγκη χρήσης των νέων τεχνολογιών και μέσων, για τη σωστή, γρήγορη και λειτουργική εξυπηρέτηση του χρήστη καθώς και το συνεχώς αυξανόμενο υλικό και κοινό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λακατάμιας δημιούργησαν την ανάγκη για μεγαλύτερο χώρο με σύγχρονη υποδόμή. Ο Δήμος ανταποκρινόμενος σ΄ αυτή την ανάγκη προχώρησε το Μάρτιο του 2009 στη μεταστέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης σε νέα αίθουσα.

Ο νέος χώρος που λειτουργεί η Δημοτική Βιβλιοθήκη είναι μια κατάλληλα διαμορφωμένη και εξοπλισμένη αίθουσα εντός του κτιρίου που στεγάζονται οι Δημοτικές Υπηρεσίες στην οδό 1ης Απριλίου 11 στη Λακατάμια.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως αναγνωστήριο και ως δανειστική και μέλος της μπορεί να γίνει όποιος επιθυμεί, παρουσιάζοντας την ταυτότητα του. Μέλη μπορούν να εγγραφούν και παιδιά όταν συνοδεύονται από κάποιον ενήλικα.

Στα πλαίσια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2013, πάνω σε τακτική βάση, ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ:

Μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, από τις 2 Ιανουαρίου 2013 όλα τα μέλη της βιβλιοθήκης (υφιστάμενα και νέα) θα καταβάλλουν Ετήσια Συνδρομή Μέλους. Η Συνδρομή καθορίστηκε ως εξής: €10 ετήσια – ενήλικες, €5 ετήσια – παιδιά και νέους μέχρι 20 ετών.

O χώρος διαθέτει:

 • Βιβλιοστάσιο (κυρίως αίθουσα που περιλαμβάνει τα ράφια με τα βιβλία)
 • Κλειστή αίθουσα –αναγνωστήριο με βιβλία αναφοράς. (Το αναγνωστήριο είναι διαθέσιμο στο κοινό, είτε αυτό κάνει χρήση του υλικού της Βιβλιοθήκης, είτε δικού του υλικού).
 • Πρόσβαση σε ανάπηρους.
 • Παιδικό τμήμα

Η συλλογή της βιβλιοθήκης αποτελείται από βιβλία ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας, ιστορικά, θρησκευτικά , ιατρικά, λαογραφικά, βιβλία ψυχολογίας, παιδικά, πολιτικού περιεχομένου κλπ.

Όταν άρχισε τη λειτουργία της το έτος 2000 διέθετε 2,000 τόμους. Σήμερα αριθμεί 11,000 τόμους και συνεχίζει να εμπλουτίζεται συστηματικά με την αγορά νέων εκδόσεων. Κάποια βιβλία προέρχονται από δωρεές που γίνονται κατά καιρούς από φίλους της Βιβλιοθήκης. Υπάρχουν επίσης εγκυκλοπαίδειες, λεξικά και οπτικοακουστικό υλικό.

Τα υλικό της βιβλιοθήκης είναι στη διάθεση του κοινού για χρήση στο αναγνωστήριο ή για δανεισμό. Το πληροφοριακό υλικό (oπτικοακουστικό, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, περιοδικά κλπ) δεν δανείζεται αλλά μπορεί να γίνει χρήση του στο αναγνωστήριο και να φωτοτυπηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις.

Το υλικό της βιβλιοθήκης είναι μηχανογραφημένο με την υποστήριξη του βιβλιοθηκονομικού προγράμματος ΚΟΗΑ και ταξινομημένο σύμφωνα με το διεθνές σύστημα DEWEY. Κατάλογος των βιβλιογραφικών εγγραφών της βιβλιοθήκης παρουσιάζεται  στον σύνδεσμο Δημοτική Βιβλιοθήκη Λακατάμειας catalog (lakatamia.org.cy).

Μέλος στη Βιβλιοθήκη μπορεί να εγγραφεί όποιος επιθυμεί, παρουσιάζοντας την ταυτότητα του. Μέλη μπορούν να εγγραφούν και παιδιά όταν συνοδεύονται από κάποιον ενήλικα.

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς προγραμματίζονται επισκέψεις στη βιβλιοθήκη από παιδιά των Δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων της περιοχής για να γνωρίσουν τη Βιβλιοθήκη και να συναντηθούν με συγγραφείς παιδικής λογοτεχνίας.

Επίσης διοργανώνονται κατά καιρούς παρουσιάσεις βιβλίων.

Η βιβλιοθήκη δραστηριοποιείται για την επίτευξη των παρακάτω στόχων:

 • Το συνεχή εμπλουτισμό της συλλογής της
 • Την οργάνωση του υλικού της ώστε να είναι εύκολο να αναζητηθεί, να εντοπιστεί και να χρησιμοποιηθεί από τους χρήστες.
 • Την ενίσχυση της αναγνωσιμότητας
 • Την παρακολούθηση των τελευταίων τεχνολογικών και βιβλιοθηκονομικών εξελίξεων και ενσωμάτωση προτύπων και εξοπλισμών για αποδοτικότερη λειτουργία.
 • Την οργάνωση και διαχείριση των υπηρεσιών της ώστε να προλαμβάνονται έγκαιρα και αποτελεσματικά οι ανάγκες των χρηστών.
 • Την υιοθέτηση εθνικών και διεθνών προτύπων.
 • Την συμμετοχή σε συνεργατικά σχήματα (Συλλογικοί Κατάλογοι) και συνεργασία με άλλες βιβλιοθήκες.
 • Την προσφορά υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών των ατόμων με αναπηρίες.
 • Την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων
 • Να λειτουργεί η Βιβλιοθήκη ως τοπικό κέντρο πληροφόρησης.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ:
Μετά από απαίτηση πολλών φίλων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λακατάμιας σας παραθέτουμε πιο κάτω διάφορους συνδέσμους για ανάγνωση ηλεκτρονικών βιβλίων.

Βιβλία για όλους:

http://free-ebooks.gr/el
http://www.ebooks4greeks.gr/

Παιδικά Βιβλία:

Ακούστε και ξεφυλλίστε δωρεάν ηλεκτρονικά βιβλία για παιδιά πατώντας στον πιο κάτω σύνδεσμο.

http://www.mikrosanagnostis.gr/istoria.asp

ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Ετήσια Συνδρομή
€10 – ενήλικες,
€5 – παιδιά και νέους μέχρι 20 ετών

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ:
Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή: 10:00 π.μ. – 3:00 μ.μ.

Τρίτη: 3:00 μ.μ. – 5:00 μ.μ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Οδός 1ης Απριλίου 11, 2310 Λακατάμια,
Τ.Θ. 12012, 2340 Λακατάμια
Τηλ. 22364075, Φαξ: 22380688
email: municipality@lakatamia.org.cy