Lakatamia Municipality

ακολουθήστε μας:

Ευρωπαική Ένωση

Δήμος Λακατάμιας και Ε.Ε.

Α. Γενικά
Β. Συμμετοχή Δήμου σε Ευρωπαϊκά Έργα / Προγράμματα

1. Τρέχοντα Προγράμματα

A/A Έτος υποβολής της πρότασης Τίτλος Προγράμματος Τίτλος Έργου Διάρκεια Έργου Κοινοτική Συνεισφορά Κρατική Συνεισφορά Συνεισφορά ΑΤΑ Συνολικό Budget Εταίρου
1.
2015
Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού ΧώρουMED
COMPOSE
1/11/2016 – 31/8/2019
161.035,90 (85%)
Δ/Ι
28.418,10
189.454
2
2015
LIFE
"Climate Proofing Urban Municipalities"
1/10/2016 – 31/5/2020
95.037 (60%)
Δ/Ι
63.358
158.395
3
2018
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών
Νέοι Δρόμοι για την ένταξη Υπηκόων Τρίτων Χορών στην Τοπική Κοινωνία
1/4/2019 - 31/10/2020
18.700
Δ/Ι
Δ/Ι
18.700 (100%)
4
2016

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού ΧώρουMED

PHYGITAL

Catalysing innovation and entrepreneurship unlocking the potential of emerging production and business models, PHYGITA

2017 - 2019
154.620.10 (85%)
Δ/Ι
27.285.90
181.906

Ο Δήμος Λακατάμιας έχει υπογράψει το Νοέμβριο 2012 το Σύμφωνο των Δημάρχων, το οποίο ξεκίνησε το 2008 και αποτελεί ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους. Οι υπογράφοντες το Σύμφωνο των Δημάρχων σκοπεύουν να επιτύχουν και να υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO2 στην επικράτειά τους κατά 20% έως το 2020. Για να το πετύχουν αυτό, αναπτύσσουν Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια, εφαρμόζουν δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στο τέλος του 2015, ξεκίνησε ένα νέο ολοκληρωμένο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, υιοθετώντας τους στόχους της ΕΕ για το 2030 και μια ολοκληρωμένη προσέγγιση αναφορικά με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν. Οι υπογράφοντες δεσμεύονται πλέον να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030 και να υιοθετήσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση αναφορικά με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής αλλά και την προσαρμογή σε αυτήν.
Οι τρεις πυλώνες του ενισχυμένου Συμφώνου, είναι μετριασμός, προσαρμογή και ασφαλής, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια.

Τον Απρίλιο 2011 ο Δήμος Λακατάμιας προσχώρησε στο Σύμφωνο των Νησιών το οποίο έχει ως πρότυπο το Σύμφωνο των Δήμαρχων λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των ευρωπαϊκών νησιώτικων περιοχών. Οι πολιτικοί ηγέτες των νησιώτικων περιοχών που υπόγραψαν το Σύμφωνο των Νησιών έχουν δεσμευτεί να υπερβούν τους στόχους που έθεσε η ΕΕ για το 2020, μειώνοντας τις εκπομπές CO2 στις περιοχές τους τουλάχιστον κατά 20%, μέσω της εφαρμογής ενός Νησιώτικου Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας.

Δ. Ανακοινώσεις/ Δελτία Τύπου / Ενημερώσεις

(Announcements/ Press Releases / Updates)

Το COMPOSE είναι ένα τριετές πρόγραμμα του οποίου κύριος στόχος είναι η αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων τοπικών πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, στρατηγικές και σχέδια σε 11 περιοχές της Μεσογείου.

Το έργο βασίζεται στην υπάρχουσα εμπειρία και τεχνογνωσία από προηγούμενα έργα και πρωτοβουλίες για την παροχή ενός μοντέλου σύνθεση του σχεδιασμού ανάπτυξης των ΑΠΕ και ως εκ τούτου την αύξηση τους στο ενεργειακό μείγμα των επιλεγμένων περιοχών με την προώθηση της ανάπτυξης των τοπικών επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των τοπικών προστιθέμενων αλυσίδων αξίας. Ως οριζόντια αρχή, το έργο περιλαμβάνει τη γνώση, τομεακές πολιτικές και τα χρηματοδοτικά μέσα που απαιτούνται για να προωθήσουν και να προσελκύσουν τις πράσινες επενδύσεις, με βάση τις τοπικές δυνατότητες.

Διαμέσου του έργου COMPOSE, θα εφαρμόσουν τουλάχιστον 15 πιλοτικές δράσεις με στόχο την προώθηση, την ενίσχυση και την αύξηση της χρήσης των ΑΠΕ σε συνδυασμό με τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας.

Το έργο COMPOSE συντονίζεται από το Επιμελητήριο Γεωργίας και Δασών της Σλοβενίας – Ινστιτούτο Γεωργίας και Δασών του Maribor και τους συνεργάτες του:

ΣΤΟΧΟΙ

To έργο COMPOSE συμβάλλει στην αύξηση του βιώσιμου σχεδιασμού των ΑΠΕ, στο επίπεδο φορέων χάραξης πολιτικής και εμπειρογνωμόνων αναπτυξιακού σχεδιασμού, και κύριος στόχος είναι η προώθηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων και η ανάπτυξη της τεχνολογίας για να «συνθέσει» μια πράσινη οικονομία, συνδέοντας τις τοπικές δυνατότητες με βιώσιμες αλυσίδες ενεργειακού εφοδιασμού.

Βασικές δραστηριότητες:

 1. Ενσωμάτωση των ΑΠΕ και μέτρων Εξοικονόμησης Ενέργειας στον αναπτυξιακό σχεδιασμό στις περιοχές της Μεσογείου.
 2. Ολιστικό έλεγχο του σχεδιασμού ανάπτυξης των ΑΠΕ.
 3. Μεταφορά της αξίας χρήσης του μοντέλου σχεδιασμού COMPOSE στην περιοχή της Μεσογείου και προώθηση του μοντέλου σχεδιασμού COMPOSE σε επίπεδο πολιτικής της ΕΕ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 1. Εφαρμογή των 15 πιλοτικών δράσεων σύμφωνα με τον πρότυπο αναπτυξιακό σχεδιασμό COMPOSE.
 2. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για φορείς χάραξης πολιτικής και εμπειρογνωμόνων αναπτυξιακού σχεδιασμού.
 3. Οργάνωση εκδηλώσεων δημόσιας προβολής και ευαισθητοποίησης με στοχευμένες εκδηλώσεις κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων για φορείς χάραξης πολιτικής και εμπειρογνώμονες αναπτυξιακού σχεδιασμού.
 4. Σύνταξη ενός εγγράφου πολιτικής για την υποστήριξη του μοντέλου αναπτυξιακού σχεδιασμού COMPOSE το οποίο θα προετοιμαστεί και θα προωθηθεί σε επίπεδο πολιτικής της ΕΕ.
 5. Υπογραμμένο Μνημόνιο συμφωνίας από τους εκπροσώπους των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην περιοχή της Μεσογείου, που αναγνωρίζει την αξία χρήσης του μοντέλου αναπτυξιακού σχεδιασμού COMPOSE και την ενσωμάτωσή του στις διαδικασίες αναπτυξιακού σχεδιασμού τους.

Ενημερωτικά Έντυπα

Λίγα λόγια για το COMPOSE

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Capacity Building

ATTRACT

CIVITAS

COMMON INDICATORS

COMPOSE SERVEY TRANSFERABILITY PLAN – VIRGINIA

ECOSYSTEM SERVICES AGENDA

ENERCOAST-1

ENERSCAPES FINAL PUBLICATION HD

ENERSCAPES FINAL PUBLICATION WEB

GP GUIDE

GREECE

LEAP

QUICKS

RETSCREEN

RETSCREEN2

SCORE REPORT LR

SECTION 1 AND 2

SECTION 1

SECTION 3

Παρουσιάσεις

Cyprus Energy Agency Lakatamia

K-Energy Lakatamia

Lakatamia Presentation

Reliance – Lakatamia

Video

Πιλοτική εφαρμογή BMS (Building Management Systems) εντός του κτηρίου του Δημαρχείου.

Lakatamia Municipality in the framework of Interreg Mediterranean “COMPOSE program” and the 6th Consortium Meeting, Hosted by Lakatamia municipality (27 – 29 March 2019)”, organizes a conference subject to: Energy Management, good practices (Thursday, 28 March 2019)

@COMPOSE

Press release

http://organikolife.com/en/

@COMPOSE

COMPOSE is a three-year project whose main objective is to increase the share of renewable local energy sources in energy mix strategies and plans in 11 Mediterranean regions.

The project builds on existing experience and know-how from previous projects and initiatives to provide a RES development planning synthesis model and therefore the increase thereof in energy mix of selected areas by promoting the development of local business in combination with the development of local added value chains. As a horizontal principle, the project consists of the knowledge, sectorial policies and financial instruments required to promote and invite green investments, based on local potentials.

Altogether, COMPOSE will implement minimum 15 pilot activities aiming to promote, strengthen and increase the use of RES hand in hand with EE measures.

COMPOSE is coordinated by the Chamber of Agriculture and Forestry of Slovenia – Maribor Institute of Agriculture and Forestry and its partners:

OBJECTIVES:

COMPOSE shall contribute to an increased sustainable RES planning capacity at the decision-making and planning-expert levels, whose main objective is to promote new business models and technology development to compose green economy by connecting local potentials to sustainable energy supply chains.

Core activities

 1. Integration of RES and EE measures in development planning in MED regions.
 2. Holistic testing of RES development planning.
 3. Transferring the use value of the COMPOSE model to the Mediterranean Region as a whole and promote the COMPOSE planning model on the EU policy level.

RESULTS:

 1. Implementation of 15 pilot cases in compliance with the COMPOSE development planning model.
 2. Development of training materials for decision-makers and development planning experts.
 3. Organisation of public promotional and awareness-raising events with tailor-made training and capacity-building events for decision-makers and development planning experts.
 4. Drawing up of a policy paper in support of the COMPOSE development planning model prepared and promoted on the EU policy level.
 5. Having a Memorandum of Understanding signed by representatives of local and regional authorities in the Mediterranean Region that recognises the use value of the COMPOSE development planning model and its integration in their development planning processes.

Informative Brochures

About Compose

Training Seminar Capacity Building

ATTRACT

CIVITAS

COMMON INDICATORS

COMPOSE SERVEY TRANSFERABILITY PLAN – VIRGINIA

ECOSYSTEM SERVICES AGENDA

ENERCOAST-1

ENERSCAPES FINAL PUBLICATION HD

ENERSCAPES FINAL PUBLICATION WEB

GP GUIDE

GREECE

LEAP

QUICKS

RETSCREEN

RETSCREEN2

SCORE REPORT LR

SECTION 1 AND 2

SECTION 1

SECTION 3

Presentations

Cyprus Energy Agency Lakatamia

K-Energy Lakatamia

Lakatamia Presentation

Reliance – Lakatamia

Video

Pilot implementation BMS (Building Management Systems) inside the City Hall building.

Lakatamia Municipality in the framework of Interreg Mediterranean “COMPOSE program” and the 6th Consortium Meeting, Hosted by Lakatamia municipality (27 – 29 March 2019)”, organizes a conference subject to: Energy Management, good practices (Thursday, 28 March 2019)

@COMPOSE

Press release

http://organikolife.com/en/

@COMPOSE

Το έργο LIFE UrbanProof στοχεύει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δήμων στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής εξοπλίζοντάς τους με ένα ισχυρό εργαλείο για την υποστήριξη της ενημερωμένης λήψης αποφάσεων στο σχεδιασμό της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Στα πλαίσια του έργου αυτού, θα χρησιμοποιηθούν επιλεγμένα περιοχικά κλιματικά μοντέλα και τεχνικές στατιστικού υποβιβασμού κλίμακας για την εκτίμηση της κλιματικής αλλαγής στο μέλλον σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, οι υφιστάμενες και μελλοντικές ευπάθειες στην κλιματική αλλαγή καθώς και τα διαθέσιμα μέτρα προσαρμογής θα προσδιοριστούν και αξιολογηθούν.
Στη συνέχεια, θα αναπτυχθεί ένα διαδικτυακό εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων το οποίο θα ενσωματώνει τα προαναφερθέντα στοιχεία και θα εφαρμοστεί στους τέσσερις συμμετέχοντες δήμους, ενώ επιλεγμένα μέτρα προσαρμογής μικρής κλίμακας θα υλοποιηθούν με βάση τα αποτελέσματα της εφαρμογής του εργαλείου.

Στο τέλος, θα αναπτυχθούν τοπικές στρατηγικές προσαρμογής για καθέναν από τους δήμους.

Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιείται από:
Συντονιστής
Τμήμα Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Κύπρος)
Εταίροι
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – ΕΜΠ (Ελλάδα)
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – EAA (Ελλάδα)
Πανεπιστήμιο της Βενετίας (Ιταλία)
Δήμος Ρέτζιο Εμίλια (Ιταλία)
Δήμος Στροβόλου (Κύπρος)
Δήμος Λακατάμιας (Κύπρος)
Δήμος Περιστερίου (Ελλάδα)

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Web site program: http://www.urbanproof.eu/el/

Facebook: https://www.facebook.com/EUrbanProof/?fref=ts

Ημερίδα «Σύμφωνο των Δημάρχων για το κλίμα και την Ενέργεια: Προκλήσεις και Ευκαιρίες μέχρι το 2030»

Δελτίο Τύπου

Στιγμιότυπα από την Ημερίδα:

Πρώτο ενημερωτικό δελτίο του προγράμματος Life UrbanProof / 1st LIFE UrbanProof newsletter

Τρίτο ενημερωτικό δελτίο του προγράμματος Life UrbanProof / 3rd LIFE UrbanProof newsletter

Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος Δήμου Λακατάμιας 2020-2030

Ο Δήμος Λακατάμιας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «LIFE UrbanProof – Climate Proofing URBAN Municipalities” ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης για το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος του Δήμου Λακατάμιας 2020-2030, το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια του Σύμφωνου Δημάρχων 2030. Καλούμε τα ενδιαφερόμενα μέλη (δημότες, εταιρείες, οργανωμένα σύνολα, μηχανικούς και διάφορους φορείς) να συμμετέχουν στη δημόσια διαβούλευση και να καταθέσουν τις απόψεις τους, το αργότερο μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2020.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHW3RNKSTArA9fJ7sy3Nh7QZWQ2tetKpiUJsbExiGmzOlZ2Q/viewform

Διαδικτυακή ημερίδα παρουσίασης των πιλοτικών δράσεων και του εργαλείου (toolkit) UrbanProof που έγιναν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Life – UrbanProof Climate Change

Διαδικτυακή ημερίδα παρουσίασης των πιλοτικών δράσεων που έγιναν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Life – UrbanProof Climate Change, διοργάνωσε ο Δήμος Λακατάμιας, σε συνεργασία με το Δήμο Στροβόλου στις 20 Ιανουαρίου 2021. Συντονιστής του έργου ήταν το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
 
Το έργο LIFE έχει ως στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των Δήμων στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μέσα από διάφορες δράσεις, ενώ ταυτόχρονα τους εξοπλίζει με το εργαλείο UrbanProof Tool. Το εργαλείο έχει ως στόχο να υποστηρίξει τις τοπικές αρχές και όχι μόνο, στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο του έργου, ο Δήμος Λακατάμιας ανακατασκεύασε τον κυκλικό κόμβο Μελίνας Μερκούρη
Περισσότερες πληροφορίες για την Ημερίδα μπορείτε να βρείτε στα πιο κάτω βίντεο:
– Πιλοτική δράση Λακατάμιας: https://youtu.be/c-4HpT_alaw
– Διαδικτυακή παρουσίαση των πιλοτικών δράσεων: https://youtu.be/rh53MY4kY0o
– Διαδικτυακή παρουσίαση του εργαλείου (toolkit): https://youtu.be/BiY4xFDuMzc
 
Στον πιο κάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τον οδηγό του εργαλείου (toolkit) UrbanProof, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από το κοινό: https://tool.urbanproof.eu/el/welcome/
 
Όσοι επιθυμούν μπορούν να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο που έχει ετοιμαστεί στα πλαίσια του προγράμματος για αξιολόγηση του εργαλείου UrbanProof:

 

COMPETE4SECAP

Στις 6 – 8 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η τρίτη συνάντηση των εταίρων του έργου Compete4SECAP (C4S), στο Bordeaux της Γαλλίας. Το έργο συμβάλλει στη διευκόλυνση της αναβάθμισης των SEAP σε Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (SECAP), σύμφωνα με τις νέες προσεγγίσεις που προωθεί το Σύμφωνο των Δημάρχων. Επιπρόσθετα το έργο C4S προωθεί την υιοθέτηση τυποποιημένων συστημάτων διαχείρισης της ενέργειας (Energy Management Systems – EnMS) και την πιστοποίηση των δήμων που συμμετέχουν στο έργο με το ISO 50001. Στα πλαίσια της συνάντησης οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις όσον αφορά την εφαρμογή του συστήματος ενεργειακής διαχείρισης στους δήμους τους καθώς επίσης και την έναρξη των ενεργειακών διαγωνισμών στα κτίρια τους. Από την Κύπρο στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Δήμο Λακατάμιας και το Δήμο Αραδίππου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου

 

COMPETE4SECAP

On 6-8 November the third meeting of the Compete4SECAP (C4S) project took place in Bordeaux, France. The project helps facilitate the upgrade of SEAPs into Sustainable Energy and Climate Action Plans (SECAPs), as per new planning approaches promoted by the Covenant of Mayors. In addition, the C4S project promotes the adoption of standardized Energy Management Systems (ENMS) and the certification of the municipalities involved in the project with ISO 50001. During the meeting, the representatives of the local authorities had the opportunity to exchange ideas and views regarding the implementation of the energy management system in their municipalities as well as the launching of energy competitions in their buildings. Representatives from the Municipality of Lakatamia and the Municipality of Aradippou participated in this meeting.

For more information, please visit the project website.

Phygital : 1st Community Event

Phygital : 2nd Community Event

Phygital : 3rd Community Event

Sickle&Code

Στις 22/09/2019 έγινε με επιτυχία ο πρώτος αγώνας Κρίκετ (φωτογραφίες μπορείτε να βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο):

https://drive.google.com/open…

Τα αποτελέσματα του αγώνα δημοσιεύονται στη πιο κάτω ιστοσελίδα
https://www.crickslab.com/match-central/matches/completed

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα των επόμενων αγώνων στον πιο κάτω σύνδεσμο
https://www.crickslab.com/match-central/matches/schedules

Επίσης πληροφορίες μπορείτε να δείτε και στη Σελίδα στο Facebook https://www.facebook.com/cricketlakatamia/

– Lakatamia Municipality participated in the “SPUR” Project
(For more information regarding the events that had been carried out within the “SPUR” project please click here)

The Project “70 STEPS TOWARDS EUROPEAN PEACE” was funded with the support of the European Union under the Programme “Europe for Citizens”

– Lakatamia Municipality presents Green Partnerships project in Podgorica, Montenegro
From the 2nd to the 6th of December, Municipal Engineer Polys Polydorides presented a Green Partnerships project on the regeneration of the West Bank of the Pedieos river, which flows from the northeast to the southwest areas of Lakatamia. Specifically, the planned activities are an ecological sanitation of the riverbed, configuring walking and cycling paths, establishing a center for environmental education and awareness, creating an all-inclusive city park with a botanical garden, picnic area, playground, kiosk, a lookout point with benches and signposting information. The completion date is estimated to March 2015.

At a transnational level, the aim of this project is to strengthen the implementation of local public policies and sustainable development strategies of MED regions and cities, exchange functional local energy strategies, and share the experience with the Technical University of Crete (TUC), whose respective pilot case similarly involves a bioclimatic study as well. At the local and national levels, the proposed plan enhances the institutional capacity of both municipal employees and other target groups involved in the project, promoting the use of renewable energy sources and providing concrete benefits by preparing a technical solution for the measures foreseen in the SEAP of Lakatamia Municipality.

– Lakatamia Municipality presents Green Partnerships at the second MED on the MOVE annual event in Thessaloniki
On October 16th, Municipal Secretary of Lakatamia Aristotelis Meli presented the Green Parternships programme as a best practice at the second MED on the MOVE annual event in Thessaloniki, to inspire better functionality between European Territorial Cooperation Programmes (ETC) and National/Regional level programmes operating in Greece and Cyprus. In an attempt to improve programme coordination under the EU “convergence” and “competitiveness and employment” objectives for the period of 2014-2020, a consultation process was launched and completed with the involvement of 21 institutional representatives from the European, National, regional and local levels working with experts coming from five MED countries.

In tackling the identified main obstacles, the consultation proposed to establish formal linkages between the programmes, ensuring effective multilevel coordination mechanisms in each participating country and at a transnational level, enhancing the competences of local stakeholders, establishing effective consultation mechanisms, promoting trans-programmes dialogue and interaction, while also improving evaluation, capitalization and dissemination of ETC-added value for local development. After a brief introduction from the MED Programme’s management side, the round table discussion also addressed the main lessons learnt in cooperating with main stream programmes during the 2007-2013 period, the transnational level coordination opportunities offered by the MED Programme in 2014-2020, and the responsibilities of MED projects at a local level.

Ε. Εφαρμογή Πιλοτικών Δράσεων

Στα πλαίσια της προσπάθειας για αύξηση των επιπέδων αποδοτικότητας, ενδυνάμωσης των θεσμών και διευκόλυνσης της ανάπτυξης γνώσεως επί του θέματος της βιομάζας, ο Δήμος Λακατάμιας έχει προβεί στην εκπόνηση δύο τεχνοοικονομικών μελετών, για την εγκατάσταση λέβητα βιομάζας για την θέρμανση της υδατοδεξαμενής του δημοτικού κολυμβητηρίου καθώς και για την αξιοποίηση της βιομάζας του Δήμου. Στα εργαστήρια που έγιναν στην Κύπρο και αφορούσαν τη βιομάζα και την ηλιακή ενέργεια, έγινε εστίαση στα περιβαλλοντικά και οικονομικά πλεονεκτήματα για τη χρήση βιομάζας ως καύσιμο και της εγκατάστασης παθητικού ηλιακού συστήματος. Το αποτέλεσμα των εμπειριών αυτών ήταν ότι το πρόκειται για υποσχόμενο σχέδιο και ότι οι εφαρμογές μεθόδων πράσινης ενέργειας θα επιφέρουν σημαντικές πρακτικές αλλαγές. Ο Δήμος Λακατάμιας προέβηκε σε αρχιτεκτονικό σχεδιασμό για τρία κτίρια που αποτελούν μέρος του αστικού πάρκου Πεδιαίου ποταμού που θα γίνει με σκοπό τον εξωραϊσμό της δυτικής όχθης του ποταμού.

Χρήση βιομάζας ως καύσιμη ύλη για την θέρμανση της υδατοδεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και εξωραϊσμός της δυτικής όχθης του Πεδιαίου ποταμού ο οποίος διασχίζει τη Λακατάμια από βορειοανατολικά προς νοτιοδυτικά.