ακολουθήστε μας:
Search Button

Οδηγός Εξυπηρέτησης> ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ "ΟΔΥΣΣΕΑΣ"

ΑΛΛΑ ΕΝΤΥΠΑ

Διεύθυνση
1ης Απριλίου 11
2310 Λακατάμια
Τ.Θ. 12012, 2340 Λακατάμια

Tηλ:
22364000
Fax:22380688
email: municipality@lakatamia.org.cy

  
Ωράρια Λειτουργίας

Εκτός ωρών εργασίας:
Ομάδα Άμεσης Εξυπ. Δημοτών (ΟΑΕΔ):
99174644

Απώλειες Νερού:
99651383
Website Design and Development by eBOS Technologies WiseBOS CMS