ακολουθήστε μας:
Search Button

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΥΣ / ΤΕΛΗ

Ο Δήμος Λακατάμιας, στα πλαίσια της προσπάθειας για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει προς τους δημότες, τους  παρέχει τώρα την δυνατότητα να ενημερώνονται  διαδικτυακά για τις τρέχουσες οφειλές τους για:

- Τέλη Υδατοπρομήθειας
- Tέλη Αποκομιδής Σκυβάλων
- Δημοτικά Τέλη Ακίνητης Περιουσίας
- Καθαρισμούς άδειων οικοπέδων
- Φορολογία Επαγγελματικών Υποστατικών.

Η ενημέρωση θα γίνεται από τον ιστοχώρο της JCCSmart, στην σελίδα πληρωμών Λογαριασμών του Δήμου Λακατάμιας.

Όσοι από τους Δημότες/Φορολογούμενους του Δήμου επιθυμούν να εξασφαλίσουν πρόσβαση στο σύστημα πληροφόρησης, θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το έντυπο ΕΠΛ 3.1 (για φυσικά πρόσωπα) ή το έντυπο  ΕΠΛ 3.2 (για νομικά πρόσωπα).

 

Διεύθυνση
1ης Απριλίου 11
2310 Λακατάμια
Τ.Θ. 12012, 2340 Λακατάμια

Tηλ:
22364000
Fax:22380688
email: municipality@lakatamia.org.cy

  
Ωράρια Λειτουργίας

Εκτός ωρών εργασίας:
Ομάδα Άμεσης Εξυπ. Δημοτών (ΟΑΕΔ):
99174644

Απώλειες Νερού:
99651383
Website Design and Development by eBOS Technologies WiseBOS CMS