ακολουθήστε μας:
Search Button

Οδηγός Εξυπηρέτησης> ΟΑΕΔ

ΟΜΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Δ.)

Από την 1η Ιουνίου 2009 άρχισε στο Δήμο Λακατάμιας η λειτουργία Ομάδας Άμεσης Εξυπηρέτησης Δημοτών (Ο.Α.Ε.Δ.). Η ομάδα τελεί υπό την άμεση επίβλεψη της Δημάρχου ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της.

Κύριος σκοπός της Ο.Α.Ε.Δ. είναι η ανάληψη ενεργειών για άμεση επίλυση εκτάκτων και άλλων περιστατικών.

Η Ο.Α.Ε.Δ. λειτουργεί και σε ΜΗ εργάσιμες ώρες και μέρες και χρησιμοποιεί μηχανήματα και αυτοκίνητα του Δήμου, κατάλληλα εξοπλισμένα. Το τηλέφωνο επικοινωνίας της Ο.Α.Ε.Δ. είναι 99 174644 και οι εργασίες οι οποίες αναλαμβάνει είναι:

1. Περισυλλογή ψόφιων γάτων, σκύλων και άλλων ζώων ή πτηνών. (Κατάλογος χρεώσεων περισυλλογής αδέσποτων σκύλων και νεκρών ζώων)
2. Σύλληψη αδέσποτων σκύλων. (Κατάλογος χρεώσεων περισυλλογής αδέσποτων σκύλων και νεκρών ζώων)
3. Απομάκρυνση υλικών και αντικειμένων από το οδόστρωμα, πλύσιμο και καθαρισμός (π.χ. λάδια, τούβλα, μπετόν και άλλα οικοδομικά υλικά, γυαλιά και άλλα μέρη αυτοκινήτων κλπ).
4. Παρεμβάσεις σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών με ψύλλους, τσιμπούρια, μέλισσες και σφήκες.
5. Εξέταση παραπόνων που αφορούν διοχέτευση ακάθαρτων νερών στους δρόμους.
6.
Λήψη ασφαλιστικών μέτρων που αφορούν λαγκούβες στο οδόστρωμα και πέσιμο δέντρων σε δρόμους και πεζοδρόμια.
7.
Παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια θεομηνίας.
8. Εξυπηρέτηση δημοτών γύρω από παράπονα επειγούσης φύσεως όπως π.χ. :
A. Απόρριψη αχρήστων υλικών σε δημόσιους ή άλλους χώρους.
B. Οχληρία / ακαθαρσίες από σκύλους.
Γ. Εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα.
Δ. Πρόληψη ατυχημάτων από κατολισθήσεις δρόμων.
Ε. Διάνοιξη κλειστών σχαρών, οχετών κλπ.
ΣΤ. Μετακίνηση / διόρθωση χαλασμένων παιγνιδιών σε δημόσιους χώρους.
Ζ. Διόρθωση χαλασμένων πινακίδων.
Η. Αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων.
Θ. Κλάδεμα δένδρων που εμποδίζουν. Καθαρισμός πεζοδρόμων.
Ι. Οχληρίες / βανδαλισμοί σε δημόσιους χώρους.
Ια. Αλόγιστη σπατάλη νερού.
Ιβ. Ρίξιμο ακάθαρτου νερού στους οχετούς ομβρίων
Τα μέλη της Ο.Α.Ε.Δ. είναι εξουσιοδοτημένα από το Δημοτικό Συμβούλιο να επιδίδουν και εξώδικα για διάφορες παρανομίες, πράγμα το οποίο κάνουν σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν παρά τις υποδείξεις, ο παρανομών δεν συμμορφώνεται.

Ο Δήμος Λακατάμιας πιστεύει ότι, με τη δημιουργία της ομάδας αυτής, υπάρχει πραγματικά άμεση εξυπηρέτηση των Δημοτών του και αναμένει συνάμα τη συνεργασία των δημοτών με τα μέλη της Ο.Α.Ε.Δ. προς όφελος τόσον των ιδίων και του Δήμου, αλλά και ολόκληρης της πόλης μας.
Διεύθυνση
1ης Απριλίου 11
2310 Λακατάμια
Τ.Θ. 12012, 2340 Λακατάμια

Tηλ:
22364000
Fax:22380688
email: municipality@lakatamia.org.cy

Ωράρια Λειτουργίας
  
Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών 
Εντός ωρών εργασίας:
22364100

Εκτός ωρών εργασίας:

Ομάδα Άμεσης Εξυπ. Δημοτών (ΟΑΕΔ):
99174644

Απώλειες Νερού:
99651383
Website Design and Development by eBOS Technologies WiseBOS CMS