ακολουθήστε μας:
Search Button

Δήμος> Δημοτικό Συμβούλιο & Επιτροπές

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την εκλογή Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου που έχει διεξαχθεί στις 18 Δεκεμβρίου 2016 με βάση τον Περί Δήμων Νόμο έχει εκλεγεί το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Λακατάμιας για την περίοδο 2017 – 2021 το οποίο απαρτίζεται από το Δήμαρχο και 22 Δημοτικούς Συμβούλους. Η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου φαίνεται πιο κάτω.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ -  Δρ Φωτούλα Χατζήπαπα

Ο Δήμαρχος είναι η εκτελεστική αρχή του Δήμου και εκπροσωπεί τον Δήμο σε όλες τις επίσημες του σχέσεις. Εκπροσωπεί το Δήμο ενώπιον των δικαστηρίων και οποιασδήποτε αρχής της Δημοκρατίας. Προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Δήμου, ετοιμάζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκαλεί τις συνεδριάσεις του. Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου, της Διαχειριστικής Επιτροπής και των Επιτροπών στις οποίες είναι μέλος ή παρευρίσκεται.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ -  Πρόδρομος Τσουλούπας

Ο Αντιδήμαρχος αναπληρεί το Δήμαρχο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. 


ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΟΜΜΑ

Θωμάς Θωμά

ΑΚΕΛ

Πέτρος Κουλέρμος

ΑΚΕΛ

Νίκος Χατζηπέτρου

ΑΚΕΛ

Κατερίνα Λιασή

ΑΚΕΛ

Χρίστος Ζακχαίος

ΑΚΕΛ

Κώστας Βασιλείου

ΑΚΕΛ

Λούκας Ελευθερίου

ΔΗ.ΣΥ

Ιωάννης Καττιρτζιής

ΔΗ.ΣΥ 

Σωκράτης Ιωακείμ

ΔΗ.ΣΥ

Απόστολος Ιατρού

ΔΗ.ΣΥ

Άλκης Αλκιβιάδης

ΔΗ.ΣΥ

Άρτεμις Αρέστη Χρίστου

ΔΗ.ΣΥ

Πρόδρομος Τσουλούπας

ΔΗ.ΚΟ

Αλέξανδρος Χαραλάμπους

ΔΗ.ΚΟ

Γεώργιος Χριστοφόρου

ΔΗ.ΚΟ

Άντρη Μιχαλιά

ΔΗ.ΚΟ

Ιωάννης Αγγελή

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Συμεών Συμεού

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Δημήτρης Δημητρίου

ΕΔΕΚ

Βάσος Βασιλείου

ΕΔΕΚ

Ανδρέας Μιχαήλ

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Λοίζος Δημητρίου

ΚΙΝ. ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ
ΣΥΝ. ΠΟΛΙΤΩΝ

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ρυθμίζονται από τους περί συγκλήσεως και λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου κανονισμούς οι οποίοι έχουν εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 43 του Περί Δήμων Νόμου.

Σύμφωνα με τους προαναφερθέντες κανονισμούς οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δημόσιες και γίνονται στα γραφεία του Δήμου. Μπορεί να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις όποιος επιθυμεί χωρίς να μετέχει ή να παρεμβαίνει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στις εργασίες του Συμβουλίου.

Το Συμβούλιο μπορεί, αν θεωρήσει τούτο αναγκαίο, να συνέρχεται ή να συνεχίζει σε κλειστή συνεδρία ύστερα από σχετική αιτιολογημένη απόφαση του.


ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ

Σύμφωνα με τα άρθρα 44, 45 και 56 του Περί Δήμων Νόμου και σύμφωνα με τους Περί Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) (Δημοτικούς) Κανονισμούς, το Δημοτικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Προσφορών έχουν διορίσει τις ακόλουθες Επιτροπές. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Φωτούλα Χατζήπαπα - Δήμαρχος / Πρόεδρος
2. Πρόδρομος Τσουλούπας - Αντιδήμαρχος
3. Θωμάς Θωμά - Μέλος
4. Νίκος Χατζηπέτρου - Μέλος
5. Κώστας Βασιλείου - Μέλος
6. Ιωάννης Καττιρτζιής - Μέλος
7. Σωκράτης Ιωακείμ - Μέλος
8. Άλκης Αλκιβιάδης - Μέλος
9. Αλέξης Χαραλάμπους - Μέλος
10. Συμεών Συμεού - Μέλος
11. Δημήτρης Δημητρίου - Μέλος
12. Ανδρέας Μιχαήλ - Μέλος
13. Λοίζος Δημητρίου - Μέλος

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Θωμάς Θωμά - Πρόεδρος
2. Πρόδρομος Τσουλούπας - Αντιδήμαρχος / Μέλος
3. Νίκος Χατζηπέτρου - Μέλος
4. Κατερίνα Λιασή - Μέλος
5. Λούκας Ελευθερίου - Μέλος
6. Ιωάννης Καττιρτζιής - Μέλος
7. Γιώργος Χριστοφόρου - Μέλος
8. Συμεών Συμεού - Μέλος
9. Βάσος Βασιλείου - Μέλος
10. Ανδρέας Μιχαήλ - Μέλος

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ

1. Δημήτρης Δημητρίου - Πρόεδρος
2. Κατερίνα Λιασή - Μέλος
3. Χρίστος Ζακχαίος - Μέλος
4. Ιωάννης Καττιρτζιής - Μέλος
5. Άρτεμις Χρίστου - Μέλος
6. Αλέξανδρος Χαραλάμπους - Μέλος
7. Συμεών Συμεού - Μέλος
8. Ανδρέας Μιχαήλ - Μέλος 
9. Λοίζος Δημητρίου - Μέλος

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1. Ιωάννης Καττιρτζιής - Πρόεδρος
2. Θωμά Θωμάς - Μέλος
3. Νίκος Χατζηπέτρου - Μέλος
4. Λούκας Ελευθερίου - Μέλος
5. Άλκης Αλκιβιάδης - Μέλος
6. Γιώργος Χριστοφόρου - Μέλος
7. Άντρη Μιχαλιά - Μέλος
8. Ιωάννης Αγγελή - Μέλος
9. Βάσος Βασιλείου - Μέλος

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1. Σωκράτης Ιωακείμ - Πρόεδρος
2. Θωμάς Θωμά - Μέλος
3. Κώστας Βασιλείου - Μέλος
4. Απόστολος Ιατρού - Μέλος
5. Άλκης Αλκιβιάδης - Μέλος
6. Γιώργος Χριστοφόρου - Μέλος
7. Άντρη Μιχαλιά - Μέλος
8. Δημήτρης Δημητρίου - Μέλος
9. Λοίζος Δημητρίου - Μέλος

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

1. Κώστας Βασιλείου - Πρόεδρος
2. Πέτρος Κουλέρμος - Μέλος
3. Κατερίνα Λιασή - Μέλος
4. Σωκράτης Ιωακείμ - Μέλος
5. Άρτεμις Χρίστου - Μέλος
6. Γιώργος Χριστοφόρου - Μέλος
7. Άντρη Μιχαλιά - Μέλος
8. Συμεών Συμεού - Μέλος
9. Δημήτρης Δημητρίου - Μέλος

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

1. Πρόδρομος Τσουλούπας - Αντιδήμαρχος / Πρόεδρος
2. Πέτρος Κουλέρμος - Μέλος
3. Κατερίνα Λιασή - Μέλος
4. Χρίστος Ζακχαίος - Μέλος
5. Λούκας Ελευθερίου - Μέλος
6. Απόστολος Ιατρού - Μέλος
7. Γιώργος Χριστοφόρου - Μέλος
8. Ιωάννης Αγγελή - Μέλος
9. Δημήτρης Δημητρίου - Μέλος

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. Νίκος Χατζηπέτρου - Πρόεδρος
2. Πρόδρομος Τσουλούπας - Αντιδήμαρχος / Μέλος
3. Κώστας Βασιλείου - Μέλος
4. Πέτρος Κουλέρμος - Μέλος
5. Ιωάννης Καττιρτζιής - Μέλος
6. Άλκης Αλκιβιάδης - Μέλος
7. Δημήτρης Δημητρίου - Μέλος
8. Ανδρέας Μιχαήλ - Μέλος
9. Λοίζος Δημητρίου - Μέλος

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

1. Λοίζος Δημητρίου - Πρόεδρος
2. Πέτρος Κουλέρμος - Μέλος
3. Κώστας Βασιλείου - Μέλος
4. Σωκράτης Ιωακείμ - Μέλος
5. Άρτεμις Χρίστου - Μέλος
6. Άντρη Μιχαλιά - Μέλος
7. Ιωάννης Αγγελή - Μέλος
8. Βάσος Βασιλείου - Μέλος

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

1. Ανδρέας Μιχαήλ - Πρόεδρος
2. Θωμάς Θωμά - Μέλος
3. Νίκος Χατζηπέτρου - Μέλος
4. Χρίστος Ζακχαίος - Μέλος
5. Λούκας Ελευθερίου - Μέλος
6. Απόστολος Ιατρού - Μέλος
7. Άρτεμις Χρίστου - Μέλος
8. Αλέξανδρος Χαραλάμπους - Μέλος
9. Ιωάννης Αγγελή - Μέλος

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Άλκης Αλκιβιάδης - Πρόεδρος
2. Θωμάς Θωμά - Μέλος
3. Νίκος Χατζηπέτρου - Μέλος
4. Χρίστος Ζακχαίος - Μέλος
5. Σωκράτης Ιωακείμ - Μέλος
6. Απόστολος Ιατρού - Μέλος
7. Άλέξανδρος Χαραλάμπους - Μέλος
8. Ιωάννης Αγγελή - Μέλος
9. Βάσος Βασιλείου - Μέλος

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΤΩΝ

1. Δρ Φωτούλα Χατζήπαπα - Δήμαρχος / Πρόεδρος
2. Πρόδρομος Τσουλούπας - Αντιδήμαρχος / Μέλος
3. Ιωάννης Καττιρτζιής - Μέλος

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Αλέξανδρος Χαραλάμπους - Πρόεδρος
2. Πρόδρομος Τσουλούπας - Αντιδήμαρχος / Μέλος
3. Χρίστος Ζακχαίος - Μέλος
4. Κώστας Βασιλείου - Μέλος
5. Ιωάννης Καττιρτζιής - Μέλος
6. Άλκης Αλκιβιάδης - Μέλος
7. Συμεών Συμεού - Μέλος
8. Βάσος Βασιλείου - Μέλος
9. Άνδρέας Μιχαήλ - Μέλος
10. Λοίζος Δημητρίου - Μέλος

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ / ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

1. Συμεών Συμεού - Πρόεδρος
2. Πέτρος Κουλέρμος - Μέλος
3. Χρίστος Ζακχαίος - Μέλος
4. Απόστολος Ιατρού - Μέλος 
5. Άρτεμις Χρίστου - Μέλος
6. Αλέξανδρος Χαραλάμπους - Μέλος
7. Άντρη Μιχαλιά - Μέλος

 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1. Συμεών Συμεού - Πρόεδρος
2. Κατερίνα Λιασή - Μέλος
3. Σωκράτης Ιωακείμ - Μέλος
4. Άλκης Αλκιβιάδης - Μέλος
5. Άντρη Μιχαλιά - Μέλος
6. Ανδρέας Μιχαήλ - Μέλος
7. Λοίζος Δημητρίου - Μέλος

 

Διεύθυνση
1ης Απριλίου 11
2310 Λακατάμια
Τ.Θ. 12012, 2340 Λακατάμια

Tηλ:
22364000
Fax:22380688
email: municipality@lakatamia.org.cy

Ωράρια Λειτουργίας
  
Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών
Εντός ωρών εργασίας:
22364100

Εκτός ωρών εργασίας:

Ομάδα Άμεσης Εξυπ. Δημοτών (ΟΑΕΔ):
99174644

Απώλειες Νερού:
99651383
Website Design and Development by eBOS Technologies WiseBOS CMS