ακολουθήστε μας:
Search Button

Δήμος - Συνεδρίες Επιτροπών και Δημοτικού Συμβουλίου - Συνεδρίες Συμβουλίου Προσφορών

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2017

  Συνεδρία Συμβουλίου Προσφορών αρ. 01/2017 - η συνεδρία έγινε χωρίς
  Ημερήσια Διάταξη στις 19/01/2017
          
  Συνεδρία Συμβουλίου Προσφορών αρ. 02/2017 - 09/02/2017
  Συνεδρία Συμβουλίου Προσφορών αρ. 03/2017 - 14/03/2017
  Συνεδρία Συμβουλίου Προσφορών αρ. 04/2017 - 06/04/2017
  Συνεδρία Συμβουλίου Προσφορών αρ. 05/2017 - 18/05/2017
  Συνεδρία Συμβουλίου Προσφορών αρ. 06/2017 - 08/06/2017
  Συνεδρία Συμβουλίου Προσφορών αρ. 07/2017 - 22/06/2017
  Συνεδρία Συμβουλίου Προσφορών αρ. 08/2017 - 05/07/2017
 Συνεδρία Συμβουλίου Προσφορών αρ. 09/2017 - 27/07/2017
 Συνεδρία Συμβουλίου Προσφορών αρ. 10/2017 - 21/09/2017
 Συνεδρία Συμβουλίου Προσφορών αρ. 11/2017 - 09/11/2017


 
Ημερήσιες Διατάξεις 2016
 
 
Ημερήσιες Διατάξεις 2015
 
Διεύθυνση
1ης Απριλίου 11
2310 Λακατάμια
Τ.Θ. 12012, 2340 Λακατάμια

Tηλ:
22364000
Fax:22380688
email: municipality@lakatamia.org.cy

Ωράρια Λειτουργίας
  
Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών 
Εντός ωρών εργασίας:
22364100

Εκτός ωρών εργασίας:

Ομάδα Άμεσης Εξυπ. Δημοτών (ΟΑΕΔ):
99174644

Απώλειες Νερού:
99651383