ακολουθήστε μας:
Search Button

Δήμος> Συνεδρίες Επιτροπών και Δημοτικού Συμβουλίου> Συνεδρίες Επιτροπής Προσφορών

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 
 


 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2018

 Συνεδρία Επιτροπής Προσφορών αρ. 01/2018 - 24/01/2018                                
 Συνεδρία Επιτροπής Προσφορών αρ. 02/2018 - 21/03/2018
 Συνεδρία Επιτροπής Προσφορών αρ. 03/2018 - 18/04/2018
 Συνεδρία Επιτροπής Προσφορών αρ. 04/2018 - 25/04/2018
 Συνεδρία Επιτροπής Προσφορών αρ. 05/2018 - 30/05/2018


 
  Ημερήσιες Διατάξεις 2017
 


 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2017

 Συνεδρία Επιτροπής Προσφορών αρ.. 01/2017 - 06/02/2017                                 
  Συνεδρία Επιτροπής Προσφορών αρ.. 02/2017 - 02/03/2017
  Συνεδρία Επιτροπής Προσφορών αρ.. 03/2017 - 20/04/2017
  Συνεδρία Επιτροπής Προσφορών αρ.. 04/2017 - 02/06/2017
  Συνεδρία Επιτροπής Προσφορών αρ.. 05/2017 - 28/06/2017
  Συνεδρία Επιτροπής Προσφορών αρ.. 06/2017 - 18/10/2017
  Συνεδρία Επιτροπής Προσφορών αρ.. 07/2017 - 26/10/2017
 
 
Ημερήσιες Διατάξεις 2016

 


 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2016

 Συνεδρία Επιτροπής Προσφορών αρ. 1/2016 - 27/01/2016           
 Συνεδρία Επιτροπής Προσφορών αρ. 2/2016 -  29/02/2016
 Συνεδρία Επιτροπής Προσφορών αρ. 3/2016 -  28/03/2016
   Συνεδρία Επιτροπής Προσφορών αρ. 4/2016 -  18/04/2016
   Συνεδρία Επιτροπής Προσφορών αρ. 5/2016 -  01/07/2016
   Συνεδρία Επιτροπής Προσφορών αρ. 6/2016 -  26/07/2016
   Συνεδρία Επιτροπής Προσφορών αρ. 7/2016 -  15/09/2016
   Συνεδρία Επιτροπής Προσφορών αρ. 8/2016 -  21/09/2016
   Συνεδρία Επιτροπής Προσφορών αρ. 9/2016 -  07/11/2016
  
Ημερήσιες Διατάξεις 2015

 

 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2015

 Συνεδρία Επιτροπής Προσφορών αρ. 1/2015 -  08/01/2015           
 Συνεδρία Επιτροπής Προσφορών αρ. 2/2015 -26/01/2015
Συνεδρία Επιτροπής Προσφορών αρ.3/2015 -11/02/2015
 Συνεδρία Επιτροπής Προσφορών αρ. 4/2015 - 09/03/2015
 Συνεδρία Επιτροπής Προσφορών αρ. 5/2015 - 30/03/2015
 Συνεδρία Επιτροπής Προσφορών αρ. 6/2015 - 23/04/2015
 Συνεδρία Επιτροπής Προσφορών αρ. 7/2015 - 07/05/2015
 Συνεδρία Επιτροπής Προσφορών αρ. 8/2015 - 19/05/2015
Συνεδρία Επιτροπής Προσφορών αρ. 9/2015 - 08/07/2015
 Συνεδρία Επιτροπής Προσφορών αρ. 10/2015 - 24/07/2015
Συνεδρία Επιτροπής Προσφορών αρ. 11/2015 - 07/10/2015
Συνεδρία Επιτροπής Προσφορών αρ. 12/2015 - 21/10/2015
 Συνεδρία Επιτροπής Προσφορών αρ. 13/2015 - 17/12/2015
 
 
Διεύθυνση
1ης Απριλίου 11
2310 Λακατάμια
Τ.Θ. 12012, 2340 Λακατάμια

Tηλ:
22364000
Fax:22380688
email: municipality@lakatamia.org.cy

Ωράρια Λειτουργίας
  
Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών
Εντός ωρών εργασίας:
22364100

Εκτός ωρών εργασίας:

Ομάδα Άμεσης Εξυπ. Δημοτών (ΟΑΕΔ):
99174644

Απώλειες Νερού:
99651383
Website Design and Development by eBOS Technologies WiseBOS CMS