ακολουθήστε μας:
Search Button

Δήμος - Συνεδρίες Επιτροπών και Δημοτικού Συμβουλίου - Συνεδρίες Επιτροπής Προσφορών

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 


 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2017

  Συνεδρία Επιτροπής Προσφορών αρ.. 01/2017 - 06/02/2017                                 
  Συνεδρία Επιτροπής Προσφορών αρ.. 02/2017 - 02/03/2017
  Συνεδρία Επιτροπής Προσφορών αρ.. 03/2017 - 20/04/2017
  Συνεδρία Επιτροπής Προσφορών αρ.. 04/2017 - 02/06/2017
  Συνεδρία Επιτροπής Προσφορών αρ.. 05/2017 - 28/06/2017
  Συνεδρία Επιτροπής Προσφορών αρ.. 06/2017 - 18/10/2017
  Συνεδρία Επιτροπής Προσφορών αρ.. 07/2017 - 26/10/2017
 
 
Ημερήσιες Διατάξεις 2016
Ημερήσιες Διατάξεις 2015
 
 
Διεύθυνση
1ης Απριλίου 11
2310 Λακατάμια
Τ.Θ. 12012, 2340 Λακατάμια

Tηλ:
22364000
Fax:22380688
email: municipality@lakatamia.org.cy

Ωράρια Λειτουργίας
  
Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών 
Εντός ωρών εργασίας:
22364100

Εκτός ωρών εργασίας:

Ομάδα Άμεσης Εξυπ. Δημοτών (ΟΑΕΔ):
99174644

Απώλειες Νερού:
99651383