ακολουθήστε μας:
Search Button

Δήμος> Συνεδρίες Επιτροπών και Δημοτικού Συμβουλίου> Συνεδρίες Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


 

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2018

 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 1/2018 -  11/01/2018         
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 2/2018 -  15/02/2018
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 3/2018 -  01/03/2018
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 4/2018 -  26/04/2018 & 23/05/2018
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 5/2018 -  24/05/2018
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 6/2018 -  14/06/2018
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 7/2018 -  19/07/2018


 
Ημερήσιες Διατάξεις 2017
 
 
Ημερήσιες Διατάξεις 2016
 
  Ημερήσιες Διατάξεις 2015

  Ημερήσιες Διατάξεις 2014
Ημερήσιες Διατάξεις 2013
Ημερήσιες Διατάξεις 2012
Διεύθυνση
1ης Απριλίου 11
2310 Λακατάμια
Τ.Θ. 12012, 2340 Λακατάμια

Tηλ:
22364000
Fax:22380688
email: municipality@lakatamia.org.cy

Ωράρια Λειτουργίας
  
Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών
Εντός ωρών εργασίας:
22364100

Εκτός ωρών εργασίας:

Ομάδα Άμεσης Εξυπ. Δημοτών (ΟΑΕΔ):
99174644

Απώλειες Νερού:
99651383
Website Design and Development by eBOS Technologies WiseBOS CMS