ακολουθήστε μας:
Search Button

Δήμος - Συνεδρίες Επιτροπών και Δημοτικού Συμβουλίου - Συνεδρίες Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


 
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2017

 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 1/2017 -  13/01/2017           
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 2/2017 -  19/01/2017
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 3/2017 -  09/02/2017
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 4/2017 -  14/03/2017
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 4/2017 (συνέχεια) -  21/03/2017
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 5/2017 -  06/04/2017
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 6/2017 -  18/05/2017
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 6/2017 (συνέχεια προηγ. Η.Δ.) - 08/06/2017
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 6/2017 (συνέχεια 2) -  22/06/2017
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 6/2017 (συνέχεια 3) -  05/07/2017
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 7/2017 -  17/07/2017
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 7/2017 (συνέχεια) -  21/07/2017
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 7/2017 (συνέχεια 2) -  27/07/2017
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 8/2017 -  21/09/2017
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 9/2017 -  19/10/2017
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 10/2017 -  09/11/2017
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 11/2017 -  16/11/2017
 Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 12/2017 -  16/11/2017

 
 
Ημερήσιες Διατάξεις 2016
 
  Ημερήσιες Διατάξεις 2015
  Ημερήσιες Διατάξεις 2014
Ημερήσιες Διατάξεις 2013
Ημερήσιες Διατάξεις 2012
Διεύθυνση
1ης Απριλίου 11
2310 Λακατάμια
Τ.Θ. 12012, 2340 Λακατάμια

Tηλ:
22364000
Fax:22380688
email: municipality@lakatamia.org.cy

Ωράρια Λειτουργίας
  
Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών 
Εντός ωρών εργασίας:
22364100

Εκτός ωρών εργασίας:

Ομάδα Άμεσης Εξυπ. Δημοτών (ΟΑΕΔ):
99174644

Απώλειες Νερού:
99651383