ακολουθήστε μας:
Search Button

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Κύπρος

Ένωση Δήμων Κύπρου
Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου
Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου  (για συνδέσεις με ιστοσελίδες Κυβερνητικών Τμημάτων)
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (πρώην Γραφείο Προγραμματισμού)
Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ)
NGOs in Cyprus

 

Ελλάδα

Κεντρική Ένωση Δήμων & Κοινοτήτων Ελλάδας [ΚΕΔΚΕ]
Δήμος Αλεξανδρούπολης
Δήμος Καλυμνίων
Δήμος Αμαρουσίου

 
Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί και Διεθνείς Οργανισμοί Τοπικών Αρχών

Δικτυακή πύλη της Ε.Ε. Europa

Europe Direct
Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο
Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο 
Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (Πανεπιστήμιο Κύπρου)
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Συμβούλιο της Ευρώπης
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Κογκρέσο Τοπικών Αρχών Συμβουλίου της Ευρώπης
Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης
Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης
Τοπικές Αρχές για την Αειφόρο Ανάπτυξης

Διεύθυνση
1ης Απριλίου 11
2310 Λακατάμια
Τ.Θ. 12012, 2340 Λακατάμια

Tηλ:
22364000
Fax:22380688
email: municipality@lakatamia.org.cy

Ωράρια Λειτουργίας
  
Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών 
Εντός ωρών εργασίας:
22364100

Εκτός ωρών εργασίας:

Ομάδα Άμεσης Εξυπ. Δημοτών (ΟΑΕΔ):
99174644

Απώλειες Νερού:
99651383
Website Design and Development by eBOS Technologies WiseBOS CMS