ακολουθήστε μας:
Search Button

Οδηγός Εξυπηρέτησης> Φορολογίες, Tέλη & Άδειες

ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ & ΑΔΕΙΕΣ

Επαγγελματικός Φόρος
Τέλος Αποκομιδής Σκυβάλων (Οικιών & Επαγγελματικών Υποστατικών)
Δημοτικό Τέλος Ακίνητης Ιδιοκτησίας
Άδεια Επαγγελματικής Στέγης
Άδειες Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών
Άδειες Πώλησης Μπύρας από Περίπτερα
Άδειες Πώλησης Καπνού
Τέλη Υδατοπρομήθειας
Άδειες Οικοδομής
Άδεια Κατοχής Σκύλου
Άδεια Ανάρτησης Διαφημιστικής Πινακίδας
Καθαρισμός Οικοπέδων
Διεύθυνση
1ης Απριλίου 11
2310 Λακατάμια
Τ.Θ. 12012, 2340 Λακατάμια

Tηλ:
22364000
Fax:22380688
email: municipality@lakatamia.org.cy

Ωράρια Λειτουργίας
  
Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών 
Εντός ωρών εργασίας:
22364100

Εκτός ωρών εργασίας:

Ομάδα Άμεσης Εξυπ. Δημοτών (ΟΑΕΔ):
99174644

Απώλειες Νερού:
99651383
Website Design and Development by eBOS Technologies WiseBOS CMS