ακολουθήστε μας:
Search Button

Λακατάμια - Ανάπτυξη - Έργα υπο Μελέτη / Κατασκευή

ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΕΡΓΑ

1. Κατασκευή skate park παρά την οδό Ακαδημίας στο γραμμικό πάρκο Πεδιαίου.

2. Μέτρα κυκλοφοριακής ύφεσης ή/ και Δημιουργία Διαβάσεων Πεζών στους πιο κάτω δρόμους:
    (α) Δωδεκανήσων
    (β) Ηλέκτρας

3. Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη συμβολή της οδού Ηρώων με οδό Μόρφου από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

4. Αναβάθμιση του Πάρκου Μιχαλάκη Σοφοκλέους παρά την οδό Πεδιαίου -ανάθεση για την ετοιμασία μελέτης.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

1. Οχετοί  ομβρίων

2. Δημοτικά Υποστατικά (Πάρκα, Κολυμβητήριο, Δημοτικό Στάδιο, Αμφιθέατρο, Πολυδύναμο Κέντρο, Πινακοθήκη).

3. Σημάνσεις/ Σηματοδοτήσεις

4. Πεζόδρομο/ ποδηλατόδρομο κατά μήκος του Γραμμικού Πάρκου Πεδιαίου

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

1. Προέκταση πεζόδρομου/ ποδηλατόδρομου από τη Λεωφ. Αγίου Γεωργίου μέχρι τα σύνορα με Δευτερά. (αναμένεται να αρχίσει από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως το 2017).

Διεύθυνση
1ης Απριλίου 11
2310 Λακατάμια
Τ.Θ. 12012, 2340 Λακατάμια

Tηλ:
22364000
Fax:22380688
email: municipality@lakatamia.org.cy

Ωράρια Λειτουργίας
  
Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών 
Εντός ωρών εργασίας:
22364100

Εκτός ωρών εργασίας:

Ομάδα Άμεσης Εξυπ. Δημοτών (ΟΑΕΔ):
99174644

Απώλειες Νερού:
99651383