ακολουθήστε μας:
Search Button

Δήμος> Δημοτικό Συμβούλιο & Επιτροπές

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την εκλογή Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου που έχει διεξαχθεί στις 18 Δεκεμβρίου 2016 με βάση τον Περί Δήμων Νόμο έχει εκλεγεί το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Λακατάμιας για την περίοδο 2017 – 2021 το οποίο απαρτίζεται από το Δήμαρχο και 22 Δημοτικούς Συμβούλους. Η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου φαίνεται πιο κάτω.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ -  Δρ Φωτούλα Χατζήπαπα

Ο Δήμαρχος είναι η εκτελεστική αρχή του Δήμου και εκπροσωπεί τον Δήμο σε όλες τις επίσημες του σχέσεις. Εκπροσωπεί το Δήμο ενώπιον των δικαστηρίων και οποιασδήποτε αρχής της Δημοκρατίας. Προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Δήμου, ετοιμάζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκαλεί τις συνεδριάσεις του. Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου, της Διαχειριστικής Επιτροπής και των Επιτροπών στις οποίες είναι μέλος ή παρευρίσκεται.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ -  Πρόδρομος Τσουλούπας

Ο Αντιδήμαρχος αναπληρεί το Δήμαρχο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.


ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ


 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΟΜΜΑ

Θωμάς Θωμά

ΑΚΕΛ

Πέτρος Κουλέρμος

ΑΚΕΛ

Νίκος Χατζηπέτρου

ΑΚΕΛ

Κατερίνα Λιασή

ΑΚΕΛ

Χρίστος Ζακχαίος

ΑΚΕΛ

Κώστας Βασιλείου

ΑΚΕΛ

Λούκας Ελευθερίου

ΔΗ.ΣΥ

Ιωάννης Καττιρτζιής

ΔΗ.ΣΥ

Σωκράτης Ιωακείμ

ΔΗ.ΣΥ

Απόστολος Ιατρού

ΔΗ.ΣΥ

Άλκης Αλκιβιάδης

ΔΗ.ΣΥ

Άρτεμις Αρέστη Χρίστου

ΔΗ.ΣΥ

Πρόδρομος Τσουλούπας

ΔΗ.ΚΟ

Αλέξανδρος Χαραλάμπους

ΔΗ.ΚΟ

Γεώργιος Χριστοφόρου

ΔΗ.ΚΟ

Άντρη Μιχαλιά

ΔΗ.ΚΟ

Ιωάννης Αγγελή

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Συμεών Συμεού

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Δημήτρης Δημητρίου

ΕΔΕΚ

Βάσος Βασιλείου

ΕΔΕΚ

Ανδρέας Μιχαήλ

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Λοίζος Δημητρίου

ΚΙΝ. ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ
ΣΥΝ. ΠΟΛΙΤΩΝ


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ρυθμίζονται από τους περί συγκλήσεως και λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου κανονισμούς οι οποίοι έχουν εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 43 του Περί Δήμων Νόμου.

Σύμφωνα με τους προαναφερθέντες κανονισμούς οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δημόσιες και γίνονται στα γραφεία του Δήμου. Μπορεί να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις όποιος επιθυμεί χωρίς να μετέχει ή να παρεμβαίνει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στις εργασίες του Συμβουλίου.

Το Συμβούλιο μπορεί, αν θεωρήσει τούτο αναγκαίο, να συνέρχεται ή να συνεχίζει σε κλειστή συνεδρία ύστερα από σχετική αιτιολογημένη απόφαση του.


ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ

Σύμφωνα με τα άρθρα 44, 45 και 56 του Περί Δήμων Νόμου και σύμφωνα με τους Περί Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) (Δημοτικούς) Κανονισμούς, το Δημοτικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Προσφορών έχουν διορίσει τις ακόλουθες Επιτροπές.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ / ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

             

 

Διεύθυνση
1ης Απριλίου 11
2310 Λακατάμια
Τ.Θ. 12012, 2340 Λακατάμια

Tηλ:
22364000
Fax:22380688
email: municipality@lakatamia.org.cy

Ωράρια Λειτουργίας
  
Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών
Εντός ωρών εργασίας:
22364100

Εκτός ωρών εργασίας:

Ομάδα Άμεσης Εξυπ. Δημοτών (ΟΑΕΔ):
99174644

Απώλειες Νερού:
99651383
Website Design and Development by eBOS Technologies WiseBOS CMS