ακολουθήστε μας:
Search Button

Ευρωπαική Ένωση - Δήμος Λακατάμιας και Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ Ε.Ε.

 Α.   Γενικά 

 Β.   Συμμετοχή Δήμου σε Ευρωπαϊκά Έργα / Προγράμματα 

        1.  Τρέχοντα Προγράμματα (Δεκέμβριος 2016)
  


A
/A

Έτος υποβολής της πρότασης


Τίτλος Προγράμματος


Τίτλος Έργου


Διάρκεια Έργου

Κοινοτική Συνεισφορά

Κρατική Συνεισφορά


Συνεισφορά ΑΤΑ

Συνολικό
Budget Εταίρου

1.

2015

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού ΧώρουMED

COMPOSE

1/11/2016 – 31/8/2019

161.035,90 (85%)

Δ/Ι

28.418,10

189.454

2.

2015

LIFE

«Climate Proofing Urban Municipalities”

1/10/2016 – 31/5/2020

95.037

(60%)

Δ/Ι

63.358

158.395

3.

2016

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών

Νέοι Δρόμοι για την ένταξη Υπηκόων Τρίτων Χορών στην Τοπική Κοινωνία

17/1/2017-31/12/2017

18.700

Δ/Ι

Δ/Ι

18.700

(100%)

       

       2. Υλοποιηθέντα Ευρωπαϊκά Προγράμματα / Έργα
           
  
      3. Προγράμματα στα οποία ο Δήμος Λακατάμιας συμμετείχε με δράσεις
   

 
Ο Δήμος Λακατάμιας έχει υπογράψει το Νοέμβριο 2012 το Σύμφωνο των Δημάρχων, το οποίο ξεκίνησε το 2008 και αποτελεί ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους. Οι υπογράφοντες το Σύμφωνο των Δημάρχων σκοπεύουν να επιτύχουν και να υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO2  στην επικράτειά τους κατά 20% έως το 2020. Για να το πετύχουν αυτό, αναπτύσσουν Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια, εφαρμόζουν δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στο τέλος του 2015, ξεκίνησε ένα νέο ολοκληρωμένο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, υιοθετώντας τους στόχους της ΕΕ για το 2030 και μια ολοκληρωμένη προσέγγιση αναφορικά με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν. Οι υπογράφοντες δεσμεύονται πλέον να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030 και να υιοθετήσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση αναφορικά με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής αλλά και την προσαρμογή σε αυτήν.

Οι τρεις πυλώνες του ενισχυμένου Συμφώνου, είναι μετριασμός, προσαρμογή και ασφαλής, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια.

Τον Απρίλιο 2011 ο Δήμος Λακατάμιας προσχώρησε στο Σύμφωνο των Νησιών το οποίο έχει ως πρότυπο το Σύμφωνο των Δήμαρχων λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των ευρωπαϊκών νησιώτικων περιοχών. Οι πολιτικοί ηγέτες των νησιώτικων περιοχών που υπόγραψαν το Σύμφωνο των Νησιών έχουν δεσμευτεί να υπερβούν τους στόχους που έθεσε η ΕΕ για το 2020, μειώνοντας τις εκπομπές CO2 στις περιοχές τους τουλάχιστον κατά 20%, μέσω της εφαρμογής ενός Νησιώτικου Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας.

 

Γ.   Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα
       

Δ.   Ανακοινώσεις/ Δελτία Τύπου / Ενημερώσεις
       (Announcements/ Press Releases / Updates)


          Έργο Life UrbanProof «Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αστικών Δήμων στην κλιματική αλλαγή»
       Το έργο LIFE UrbanProof στοχεύει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δήμων στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής εξοπλίζοντάς τους με ένα ισχυρό εργαλείο για την υποστήριξη της ενημερωμένης λήψης αποφάσεων στο σχεδιασμό της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Στα πλαίσια του έργου αυτού, θα χρησιμοποιηθούν επιλεγμένα περιοχικά κλιματικά μοντέλα και τεχνικές στατιστικού υποβιβασμού κλίμακας για την εκτίμηση της κλιματικής αλλαγής στο μέλλον σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, οι υφιστάμενες και μελλοντικές ευπάθειες στην κλιματική αλλαγή καθώς και τα διαθέσιμα μέτρα προσαρμογής θα προσδιοριστούν και αξιολογηθούν.

Στη συνέχεια, θα αναπτυχθεί ένα διαδικτυακό εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων το οποίο θα ενσωματώνει τα προαναφερθέντα στοιχεία και θα εφαρμοστεί στους τέσσερις συμμετέχοντες δήμους, ενώ επιλεγμένα μέτρα προσαρμογής μικρής κλίμακας θα υλοποιηθούν με βάση τα αποτελέσματα της εφαρμογής του εργαλείου.

Στο τέλος, θα αναπτυχθούν τοπικές στρατηγικές προσαρμογής για καθέναν από τους δήμους.

Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιείται από:
Συντονιστής
Τμήμα
Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Κύπρος)
Εταίροι
Εθνικό
Μετσόβιο ΠολυτεχνείοΕΜΠ (Ελλάδα)
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – EAA (Ελλάδα)
Πανεπιστήμιο της Βενετίας (Ιταλία)
Δήμος Ρέτζιο Εμίλια (Ιταλία)
Δήμος Στροβόλου (Κύπρος)
Δήμος Λακατάμιας (Κύπρος)
Δήμος Περιστερίου (Ελλάδα)

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Web site program: http://www.urbanproof.eu/el/

Facebook: https://www.facebook.com/EUrbanProof/?fref=ts

 

  - Δελτίο Τύπου: Ημερίδα «Σύμφωνο των Δημάρχων για το κλίμα και την Ενέργεια: Προκλήσεις και Ευκαιρίες μέχρι το 2030»

    - Στιγμιότυπα από την Ημερίδα:

 https://www.youtube.com/watch?v=lJgWDuLtP5U

 https://www.youtube.com/watch?v=14UQZFOmuDM

 

      - Lakatamia Municipality participated in the "SPUR" Project
      (For more information regarding the events that had been carried out within the "SPUR" project please click here)
   

 

          -
The Project "70 STEPS TOWARDS EUROPEAN PEACE" was funded with the support of the European Union under the Programme "Europe for Citizens"
     

 

   -  Lakatamia Municipality presents Green Partnerships project in Podgorica, Montenegro
            From the 2nd to the 6th of December, Municipal Engineer Polys Polydorides presented a Green Partnerships project on the regeneration of the West Bank of the Pedieos river, which flows from the northeast to the southwest areas of Lakatamia. Specifically, the planned activities are an ecological sanitation of the riverbed, configuring walking and cycling paths, establishing a center for environmental education and awareness, creating an all-inclusive city park with a botanical garden, picnic area, playground, kiosk, a lookout point with benches and signposting information. The completion date is estimated to March 2015.
 
 At a transnational level, the aim of this project is to strengthen the implementation of local public policies and sustainable development strategies of MED regions and cities, exchange functional local energy strategies, and share the experience with the Technical University of Crete (TUC), whose respective pilot case similarly involves a bioclimatic study as well. At the local and national levels, the proposed plan enhances the institutional capacity of both municipal employees and other target groups involved in the project, promoting the use of renewable energy sources and providing concrete benefits by preparing a technical solution for the measures foreseen in the SEAP of Lakatamia Municipality. 
   -  Lakatamia Municipality presents Green Partnerships at the second MED on the MOVE annual event in Thessaloniki
    On October 16th, Municipal Secretary of Lakatamia Aristotelis Meli presented the Green Parternships programme as a best practice at the second MED on the MOVE annual event in Thessaloniki, to inspire better functionality between European Territorial Cooperation Programmes (ETC) and National/Regional level programmes operating in Greece and Cyprus. In an attempt to improve programme coordination under the EU “convergence” and “competitiveness and employment” objectives for the period of 2014-2020, a consultation process was launched and completed with the involvement of 21 institutional representatives from the European, National, regional and local levels working with experts coming from five MED countries.
 
In tackling the identified main obstacles, the consultation proposed to establish formal linkages between the programmes, ensuring effective multilevel coordination mechanisms in each participating country and at a transnational level, enhancing the competences of local stakeholders, establishing effective consultation mechanisms, promoting trans-programmes dialogue and interaction, while also improving evaluation, capitalization and dissemination of ETC-added value for local development. After a brief introduction from the MED Programme’s management side, the round table discussion also addressed the main lessons learnt in cooperating with main stream programmes during the 2007-2013 period, the transnational level coordination opportunities offered by the MED Programme in 2014-2020, and the responsibilities of MED projects at a local level. 

 

Ε.   Εφαρμογή Πιλοτικών Δράσεων
       (Implementation of Pilot Actions)
 
Στα πλαίσια της προσπάθειας για αύξηση των επιπέδων αποδοτικότητας, ενδυνάμωσης των θεσμών και διευκόλυνσης της ανάπτυξης γνώσεως επί του θέματος της βιομάζας, ο Δήμος Λακατάμιας έχει προβεί στην εκπόνηση δύο τεχνοοικονομικών μελετών, για την εγκατάσταση λέβητα βιομάζας για την θέρμανση της υδατοδεξαμενής του δημοτικού κολυμβητηρίου καθώς και για την αξιοποίηση της βιομάζας του Δήμου. Στα εργαστήρια που έγιναν στην Κύπρο και αφορούσαν τη βιομάζα και την ηλιακή ενέργεια, έγινε εστίαση στα περιβαλλοντικά και οικονομικά πλεονεκτήματα για τη χρήση βιομάζας ως καύσιμο και της εγκατάστασης παθητικού ηλιακού συστήματος. Το αποτέλεσμα των εμπειριών αυτών ήταν ότι το πρόκειται για υποσχόμενο σχέδιο και ότι οι εφαρμογές μεθόδων πράσινης ενέργειας θα επιφέρουν σημαντικές πρακτικές αλλαγές. Ο Δήμος Λακατάμιας προέβηκε σε αρχιτεκτονικό σχεδιασμό για τρία κτίρια που αποτελούν μέρος του αστικού πάρκου Πεδιαίου ποταμού που θα γίνει με σκοπό τον εξωραϊσμό της δυτικής όχθης του ποταμού.    

Χρήση βιομάζας ως καύσιμη ύλη για την θέρμανση της υδατοδεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και εξωραϊσμός της δυτικής όχθης του Πεδιαίου ποταμού ο οποίος διασχίζει τη Λακατάμια από βορειοανατολικά προς νοτιοδυτικά.
 
In an attempt to increase energy efficiency levels, strengthen institutional capacity and facilitate knowledge building, the Municipality of Lakatamia has undergone two feasibility studies for the installation of a biomass burner at a Nicosia swimming pool and the installation of a PV system of 3KW at Lakatamia Town Hall. During the capacity building workshops on biomass and solar energy in Cyprus, the key discussion topics focused on the environmental and financial benefits of using biomass as a fuel and the advantages of adopting a passive solar energy system. From these experiences, results have shown that the project had a promising start, steady progress and the implementation of green energy methodologies will keep generating practical changes. In fact, the Municipality of Lakatamia is currently working on the architectural design of three buildings and an all-inclusive city park as features of a soon-to-be regenerated area on the West Bank of the Pedieos river.

Lakatamia: Wooden biomass heating in public building and Regeneration of the west tank of Pedieos River that runs through Lakatamia from North East to South West.
 

 

 

Διεύθυνση
1ης Απριλίου 11
2310 Λακατάμια
Τ.Θ. 12012, 2340 Λακατάμια

Tηλ:
22364000
Fax:22380688
email: municipality@lakatamia.org.cy

Ωράρια Λειτουργίας
  
Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών 
Εντός ωρών εργασίας:
22364100

Εκτός ωρών εργασίας:

Ομάδα Άμεσης Εξυπ. Δημοτών (ΟΑΕΔ):
99174644

Απώλειες Νερού:
99651383