ακολουθήστε μας:
Search Button

Οδηγός Εξυπηρέτησης - ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

   

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
  ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
  ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
  ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
  ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ
  ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
  ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΔΕΙΑΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ
  ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
  ΕΝΤΥΠΟ (4) ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ 
  ΕΝΤΥΠΟ (4Α) ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΚΔΠ248/2013
  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΜΕΧΡΙ 20KW
  ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
  ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ
  ΓΡΑΠΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ

 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ

  NOTICE OF MARRIAGE

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  ΕΝΤΟΛΗ ΑΜΕΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΕΧΠΕ (SEPA)

 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ

  ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΠΥΡΑΣ

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

  ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ

ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

  ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΕΝΤΥΠΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ "ΟΔΥΣΣΕΑΣ"

ΤΜΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

  ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΛΛΑ ΕΝΤΥΠΑ

 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Διεύθυνση
1ης Απριλίου 11
2310 Λακατάμια
Τ.Θ. 12012, 2340 Λακατάμια

Tηλ:
22364000
Fax:22380688
email: municipality@lakatamia.org.cy

Ωράρια Λειτουργίας
  
Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών 
Εντός ωρών εργασίας:
22364100

Εκτός ωρών εργασίας:

Ομάδα Άμεσης Εξυπ. Δημοτών (ΟΑΕΔ):
99174644

Απώλειες Νερού:
99651383